UPPGRADERING AV INTERNET, TV & FAST TELEFONI

Som tidigare har informerats så uppgraderar styrelsen samfällighetens Internet, TV & fast telefonitjänst som levereras av Telia. Detta arbete har nu kommit till den fas som berör samtliga fastighetsägare i området. Tidsplan och de olika stegen beskrivs nedan samt vad alla fastighetsägare behöver förbereda för att arbetet skall kunna genomföras. Arbetet utförs av vår servicepartner Eltel Networks. Arbetet kommer INTE att påverka befintlig Internet, TV och telefonitjänst annat än ett kort avbrott i tjänsterna när teknikerna utför sitt arbete. När arbetet är slutfört så kommer tjänsterna att fungera som vanligt igen. Mer detaljer finns nedan:STEG 1 – BYTE AV MEDIAKONVERTERARE (Obs! Tiderna är ungefärliga):När nedanstående arbete utförs så kommer det vara ett kort avbrott för respektive fastighetsägare när mediakonverteraren byts. När arbetet är klart så kommer tjänsterna fungera som vanligt igen. Måndag 3:e Maj – Gullvivestigen09.00 – 11.00, Gullvivestigen 2 – 2412.00 – 16.00, Gullvivestigen 26 – 50Tisdag 4:e Maj – Mandelblomstigen09.00 – 11.00, Mandelblomstigen 2 – 2412.00 – 16.00, Mandelblomstigen 26 – 42 Onsdag 5:e Maj – Kattfotstigen09.00 – 11.00, Kattfotstigen 2 – 2412.00 – 17.00, Kattfotstigen 26 – 56Vad innebär det för dig och vad behöver du förbereda ? Du måste vara hemma och öppna upp för teknikern… Läs merUPPGRADERING AV INTERNET, TV & FAST TELEFONI

Sopning av området

Nu på måndag 2021-04-26 kommer ett företag och sopar bort grus i vårt område, denna gång kommer båda nedfarterna och mellan garagen bli grusfria. Under denna dag vill vi att parkeringsplatserna i nedfarterna ner mot H14 och H15 inte används så att det blir rent och fint. Så om ni väntar besök denna dag, be dem parlera på annan plats och hitta alternativa parkeringar till era egna fordon är ni snälla. Har ni frågor eller synpunkter kan ni maila Per Loftén (M40) på viceordforande@finnsta1.se