Byte av mediakonverterare – Gullvivestigen – Måndag 3:e maj

Styrelsen vill påminna medlemmarna/fastighetsägarna på Gullvivestigen att imorgon Måndag 3:e maj så kommer vår servicepartner Eltel Networks att genomföra byte av mediakonverterare på er gata.
Nedan är en upprepning av den information som redan har gått ut till samtliga 25 medlemsfastigheter på Gullvivestigen.
OBS! Om du av någon anledning INTE kan vara hemma nedanstående tider så kontakta styrelsen omgående via kontaktformuläret på hemsidan så att vi kan informera Eltel Networks och planera om så att samtliga medlemsfastigheter på Gullvivestigen blir uppgraderade imorgon Måndag 3:e maj.

STEG 1 – BYTE AV MEDIAKONVERTERARE (Obs! Tiderna är ungefärliga):
När nedanstående arbete utförs så kommer det vara ett kort avbrott för respektive fastighetsägare när mediakonverteraren byts. När arbetet är klart så kommer tjänsterna fungera som vanligt igen.

Måndag 3:e Maj – Gullvivestigen
09.00 – 11.00, Gullvivestigen 2 – 24
12.00 – 16.00, Gullvivestigen 26 – 50


Vad innebär det för dig och vad behöver du förbereda ?

  • Du måste vara hemma och öppna upp för teknikern så att denne kan utföra sitt arbete den tidsperiod som är listad ovan för din fastighet. OBS! Tiderna är ungefärliga.
  • Utrymmet där mediakonverteraren finns (den lilla boxen som finns på bottenvåningen som routern är inkopplad till) måste vara fritt från möbler och dylikt som kan hindra teknikerns arbete.
    Mediakonverteraren får inte heller vara inbyggd så att den inte går att lossa och byta ut.
    OBS! Den nya mediakonverteraren är högre och tar mer plats på väggen än den gamla
  • Teknikern har endast möjlighet att utföra detta arbete under den tid som tekniker är i fastigheten och har tyvärr inte tid att svara på andra frågor rörande tjänsten.
Ovan är en bild på den befintliga mediakonverteraren och den nya mediakonverteraren