Glad midsommar till alla medlemmar!

Det har snart gått tre månader sedan den nya styrelsen tillträdde efter årsstämman i mars. För oss invalda har tiden gått väldigt fort, och vi tycker att det därmed kan vara på sin plats att informera om vårt styrelsearbete och vilka frågor som vi för närvarande arbetar med.

Styrelsens första ordinarie möte hölls den 14 april, och kom att innebära en flygande start för verksamheten. Det fanns flera frågor som styrelsen var tvungen att klara av i närtid: sopning av nedfarterna och garagen, planering av städdagen 17 april, liksom alla praktiska frågor kring övergången till det nya avtalet med Telia, inklusive utdelningen av nya routrar och TV-boxar. Eftersom samfällighetens hemsida lanserades ungefär vid den här tiden var vi också tvungna att sätta oss in i hur den såg ut och fungerade för att kunna ta hand om inkommande frågor och själva lära oss hur man lägger upp information. Styrelsens nya kassör har också haft att sätta sig in i bokföringen, lära sig hantera det nya bokföringsprogrammet och lägga upp ett system för att kunna hantera såväl digitala fakturor som pappersfakturor för samfällighetsavgiften till medlemmarna.

Vår arbetsbelastning under våren har därmed varit mycket hög, och mest tid har gått åt till de ekonomiska frågorna och IT-frågorna. Vid det här laget har vi lyckats arbeta oss igenom de mest akuta ärendena, och vi kan därmed börja tänka framåt och planera för samfällighetens fortsatta utveckling. Från och med styrelsemötet i maj påbörjade vi ett arbete som syftar till att se över våra anläggningsobjekt och bedöma vilka investerings- och underhållsbehov som vi kommer att ha under de närmaste åren. Tanken är att vi ska ta med oss resultatet av det arbetet för att under hösten upprätta ett anläggningsregister liksom en budget och en ny, mer detaljerad kontoplan för 2022. Vi vill förbättra den ekonomiska överblicken av vår ekonomi och förhoppningsvis därmed göra den lättare att följa för alla medlemmar. Resultatet av det arbetet kommer dock bli fullt synligt först i samband med årsbokslutet under våren 2023, då vi har kunnat använda oss av den nya kontoplanen under ett helt år och sett dess utfall.

Under hösten planerar vi för övrigt för två medlemsaktiviteter. Troligast under oktober månad kommer vi att kalla till en extrastämma. Anledningen till att den behövs är att årsmötet i april inte lyckades välja någon ny valberedning, och en sådan måste vi ha för att kunna nominera en ny styrelse och övriga funktionärer till årsmötet våren 2022. Eventuellt kan det finnas andra frågor som styrelsen ser behov av att ta upp då, men då får vi återkomma om detta. Har ni egna förslag på mötespunkter är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Höstens andra aktivitet är naturligtvis städdagen, vilken vi vanligtvis brukar förlägga till november. Vi hoppas att situationen då kommer vara sådan att vi kan återuppta traditionen med morgonfika och korvgrillning.

Nu inför sommaren vill styrelsen också uppmana alla medlemmar att hålla ordning i trädgårdarna, klippa eventuella häckar och träd så att de inte inkräktar på gångvägarna och att inte parkera bilar utanför markerade platser. Sköter vi detta på ett bra sätt så ökar trivseln i området. En sista uppmaning inför sommaren är också att gärna meddela era grannar då ni reser bort, så att de kan ha viss uppsikt över er bostad och därmed motverka inbrott och skadegörelse i området.

Med allt detta sagt, vill vi alla i styrelsen här slutligen önska er en fortsatt glad midsommar och en riktigt skön sommar, så hörs vi vidare under hösten, om inte tidigare!

Vänliga sommarhälsningar från
Styrelsen för Finnsta 1 Samfällighetsförening