Elarbete och upprustning i samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A)

Imorgon Torsdag 20/1 och Fredag 21/1 så kommer vår entreprenör Angerfelt El & Entreprenad att arbete i vår samlingslokal för att utföra förnyelse och underhåll i lokalen som sammanfattningsvis innebär följande:

  • Ny takbelysning i entrén, det stora allmänna utrymmet och i pentryt som är LED baserad och anpassad efter våra behov av en “allmän belysning”. Belysningen i det allmänna utrymmet går också att dimma ner när man tex. har fest eller tittar på TV och är uppdelat på den främre och bakre delen av lokalen som gör att man kan dimma ner delen där TV’n kommer att sitta medans den främre delen mot pentryt kan ha en starkare belysning.
    LED gör också att belysningen är relativt underhållsfri och har en lång livslängd
  • Samtliga ojordade eluttag kommer att bytas mot jordade eluttag och även samtliga strömställare/lysknappar kommer att bytas till nya för att säkerställa att vi följer gällande elsäkerhetsstandard. En jordfelsbrytare kommer också att installeras (personskyddsautomat) återigen för att säkerställa vår säkerhet och för att följa gällande standard.
  • Nätverksuttag och eluttag kommer att installeras på kortsidan mot fastighetsboxarna (den helvita väggen) för att förbereda för installation av den TV’n som kommer att inköpas och monteras i Februari enligt motion och beslut från årsmötet 2021-03-31.

Vi hoppas att med denna välbehövda upprustning så kommer lokalen både bli trevligare att använda men även att vi säkerställer att vi följer gällande krav.


Johan Skånberg
IT-ansvarig
Styrelsen
Finnsta 1 Samfällighetsförening