Viktig information om byte av vattenmätare i din fastighet

I det pågående arbetet med att modernisera samfällighetens förvaltning och säkerställa en korrekt och rättvis debitering av hushållsvatten så kommer vi att byta ut samtliga vattenmätare i medlemsfastigheterna. Vattenmätaren i din fastighet är en del av vårt anläggningsbeslut rörande hushållsvatten. Därmed är det samfällighetens ansvar att förvalta och inte enskild fastighetsägares ansvar. Avläsning av vattenmätaren är ett krav för att styrelsen skall kunna debitera enskild fastighetsägare för hushållsvatten enligt gällande anläggningsbeslut.

Den nya vattenmätaren kommer att fjärr avläsas en gång per kvartal av vår leverantör IMD System & Tjänster. Informationen kommer styrelsen att använda som debiteringsunderlag till kvartalsfakturan för det kvartal som avläsningen berör. I samband med detta byte så har också styrelsen tecknat ett tjänsteavtal med IMD System & Tjänster där det ingår en webbportal där varje medlem kan logga in och se sin förbrukning.

Det ingår också support via telefon och e-post där du som medlem/fastighetsägare kan ställa frågor kring systemet, avläsning, m.m. Efter att systemet är driftsatt så är det IMD System & Tjänster som ansvarar för drift, support och förvaltning av systemet och det är till dem som medlemmarna får vända sig och inte till samfällighetens styrelse.

Varför genomförs förändringen och när börjar den gälla?

Samfällighetens styrelse har ansvaret enligt samfällighetslagen att underhålla och förnya våra förvaltnings- och anläggningsobjekt där hushållsvatten är en del av gällande anläggningsbeslut. I detta fall så har vi även ansvaret att säkerställa att vattenmätarna i medlemsfastigheterna visar korrekt information för att debiteringen från samfälligheten till enskild fastighetsägare skall vara korrekt. En vattenmätare har en livslängd på tio år vad gäller noggrannheten av räkneverket för vattenflödet och måste därför bytas ut/uppdateras var tionde år. Fördelen med den nya mätaren som kommer installeras är att när vi ska byta ut räkneverket (om tio år) så behöver man inte byta hela vattenmätaren (vilket man behöver med traditionella vattenmätare) utan endast byte av batteri och elektroniskt räkneverk vilket både minskar kostnaden och ingreppet på inkommande vattenledning.

Arbetet med utbyte av vattenmätare kommer att påbörjas onsdag 30:e mars och avslutas fredag 1:a april. Därefter kommer systemet att programmeras och driftsättas och under april månad så kommer styrelsen att skicka ut inloggningsuppgifter till webbportalen till medlemmarna. Första fjärravläsningen kommer att ske tisdag 31:a maj och utgöra som debiteringsunderlag för kvartalsfaktura 2 som kommer att skickas ut 15:e juni till medlemmarna.

Vad behöver jag göra?

IMD System & Tjänster kommer att behöva montera en fyrkantig ”plastlåda” på cirka tio medlemsfastigheter som utgör en del av systemet och som tar emot signalen från de nya vattenmätarna. På de medlemsfastigheter som berörs, så monteras lådan på träfasaden bredvid elskåpet på medlemsfastigheten. Om du inte vill tillåta denna ev. montering på din fastighet så måste du höra av dig omgående till itforvaltning@finnsta1.se då vi behöver se över andra alternativ på placering. Du måste vara hemma och öppna upp för VVS montören från IMD System & Tjänster så att denne kan utföra sitt arbete den dag & tidsperiod som är listad nedan för din fastighet. Om du inte kan vara hemma själv så ansvarar du för att se till att tex. en granne kan vara hemma och förvara nyckeln till din fastighet. Meddela oss i sådana fall i god tid till itforvaltning@finnsta1.se och ange vilken granne/fastighet som har din fastighets nyckel.

Utrymmet i din tvättstuga där inkommande vatten sitter måste vara fritt från eventuella möbler, tvättmaskin och dylikt så att VVS montören kommer åt att stänga av vattnet och byta ut vattenmätaren. Om VVS montören inte kan utföra sitt arbete på grund av att han inte kommer åt, eller att din huvudventil för inkommande vatten inte sluter tätt (som gör att vattnet inte kan stängas av), så kommer ett återbesök att bokas in för din fastighet och du kommer att debiteras en extrakostnad på minst 625 kr som styrelsen kommer att påföra på din faktura för kvartal 2. Exakt kostnad beror på hur mycket arbete och eventuellt extra material som behöver debiteras vid återbesöket.

Datum och Tider för utbyte av vattenmätare:

Onsdag 30 mars
13.00 – 17.00, Gullvivestigen 2 – 24
15.00 – 19.00, Gullvivestigen 26 – 50

Torsdag 31 mars
08.00 – 12.00, Mandelblomstigen 2 – 24
12.00 – 16.00, Mandelblomstigen 26 – 42
15.00 – 19.00, Kattfotstigen 2 – 24

Fredag 1 april
08.00 – 12.00, Kattfotstigen 26 – 56

Vid frågor kring byte av vattenmätare så kontakta IT-förvaltningen på itforvaltning@finnsta1.se
Styrelsen för Finnsta 1 Samfällighetsförening