Utbyte av gamla vattenmätare – Allmän information gällande bytet till nya vattenmätaren

På förekommen anledning så vill vi i styrelsen informera om något som flera fastighetsägare har frågat till vår entreprenör, IMD System & tjänster, vid utbytet av den gamla vattenmätare till den nya vattenmätaren. Ett flertal fastighetsägare har upplevt att den nya vattenmätaren visar så mycket högre siffror efter bytet jämfört med den gamla mätaren. Hur kan det bli så?

Det är en vanligt förekommande fråga när föreningar byter ut gamla mätare till nya. Inte sällan har de gamla mätarna suttit monterade längre än de rekommenderade 10 åren. De visar därför ofta fel, och det innebär alltid att mätaren “går trögt” och att vatten kan passera utan att det registreras någon förbrukning. 

Det är i praktiken omöjligt att mätaren registrerar en större volym än den som passerar mätaren, det är vattnet som passerar som får räkneverket att snurra. Prova gärna att fylla en hink med 10 l vatten och kontrollera mätaren före och efter. 

Nu har ni haft mätarna så kort tid att dygnsvariationer dessutom spelar stor roll. Det är inte alls säkert att ni upplever lika stor avvikelse när ni summerar på årsbasis. 

Kontrollera också så att mätaren inte rör sig under natten när ni inte använder något vatten genom att läsa av den på kvällen innan ni går och lägger er och på morgonen när ni går upp. Det är inte omöjligt att det är ett litet läckage som blir till stora volymer över tid.

Styrelsen 
Finnsta 1 Samfällighetsförening