Bokning av samlingslokalen – Bokningskalender i medlemssystemet

From idag (2022-04-23) så införs vår nya rutin för bokning av samlingslokalen. Man bokar vår samlingslokal på Mandelblomstigen 28A via medlemssystemet på vår hemsida, www.finnsta1.se. När du har loggat in som medlem så finns nu alternativet “Bokning av samlingslokalen” i menyn “Medlemssystem”. På bokningssidan så väljer du vilka dagar som du vill boka samt anger bokningsinformationen som fritidskommittén behöver för bokningen. På bokningssidan står också boknings och ordningsreglerna. På årsmötet 2022-03-23 så beslutades det att införa en hyreskostnad på 250 kr för lokalen samt ytterligare 250 kr om ordningsreglerna missköts. Denna kostnad gäller således from. 2022-03-23 och alla bokningar som görs från det datumet och framåt. Ordningregler och hyreskostnaden står också på den uppdaterade publika sidan på vår hemsida:Två servicebyggnader för fritidsändamål MvhJohan SkånbergStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening