Protokoll från styrelsemöten upplagda

Nu finns protokollen för styrelsemötet 28/9 samt 2/11 upplagda i medlemssystemet på hemsidan.

Mvh
Johan Skånberg
IT-ansvarig
Finnsta 1 Samfällighetsförening