Sommarhälsningar från Styrelsen i Finnsta1 samfällighetsförening

Hej alla medlemmar. Vi i styrelsen har nu haft vårt sista styrelsemöte inför sommaren och vill skicka en sommarhälsning till alla medlemmar. Nu är en bra tid att klippa häckarna, regler för hur det ska se ut finns på kommunens hemsida: https://www.upplands-bro.se/gata-och-trafik/vagar-och-gator/trafiksakerhet-och-tillganglighet.html#h-Hackarochvaxter Vi vill på förekommen anledning också påminna om att det är parkeringsförbud utanför fastigheterna. All parkering skall ske på därför avsedd plats. Ha en fin sommar, ses vi inte innan, så ses vi på höstens städdag, datum meddelas senare. Vänliga hälsningar, Styrelsen