Samlingslokal

I området finns en samlingslokal på Mandelblomstigen 28A. Alla boende i området är välkomna att låna lokalen för familjefester. I lokalen finns det ett litet pentry, bestick, glas, tallrikar m.m. Det finns även bord och stolar i lokalen.
I lokalen finns även Internetuppkoppling via ett trådlöst gästnätverk. Instruktion hur man ansluter samt lösenord finns anslaget på en informationsskylt i lokalen. Nyckeln utlämnas av den av Fritidskommittens två medlemmar som har ansvaret för tillfället, mot en deposition av 500 kronor.
Nedan är reglerna för utlåning av lokalen:
• Om man har för avsikt att använda lokalen till fest eller annan sammankomst som kommer pågå till efter 22:00 ska grannarna runt samlingslokalen informeras minst en vecka innan.
• Uppsättning av ballonger, kräftlyktor mot tak eller väggar är inte tillåtet med hjälp av häftklammer, häftstift eller tejp.
• Rökning är inte tillåten i lokalen.
• Lokalen lämnas städad, släckt och låst. I städningen ingår rengöring av bord, stolar, diskbänk, toalettutrymme, entré samt alla golvytor.
Obs! Det ska vara rent runt omkring lokalen samt i lekparken.
Vänligen ta med Er allt avfall från festen, sopsortera det och släng det i återvinningscontainrarna vid Finnstabergs förskola.
• Stapla ej stolar och bord i kök och hall. Lokalen lämnas med gardinerna isärdragna.
OBS! Fritidskommitten har styrelsens befogenhet att bedöma om städningen är godtagbar. Om städningen inte uppfyller städkraven, återbetalas inte depositionsavgiften. Har det blivit en skada under lånetiden får fastighetsägaren stå för reparationerna.