Hushållsvatten

Som en del av samfällighetens förvaltning ingår det att förvalta leverensen av hushållsvatten till samfällighetens servicebyggnad och samlingslokal samt till samtliga 74 medlemsfastigheter. Leverantör av hushållsvattnet är Upplands-Bro kommun som är en av medlemskommunerna i kommunalförbundet Norrvatten som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner i norra Storstockholm.
De fasta kostnaderna och förbrukningen i servicebyggnad och samlingslokalen för hushållsvattnet utgör en del av samfällighetsavgiften som samtliga 74 medlemsfastigheter betalar varje kvartal.
Förbrukningen av hushållsvatten för de 74 enskilda medlemsfastigheterna läses av och debiteras av förvaltningen och debiteras på varje kvartalsfaktura till medlemmarna.

Från och med 2022-05-31 så sker avläsning av de 74 enskilda medlemsfastigheternas vattenmätare via fjärravläsning som förvaltas av samfällighetens underleverantör, IMD system & tjänster.
Kostnaden för denna förbrukning debiteras sedan på varje enskild medlemsfastighet kvartalsfaktura från samfälligheten. Som en del av avtalet som samfälligheten har med IMD system & tjänster så ingår också en boendeportal där varje medlemsfastighet kan logga in och se sin egen förbrukning, avräkning och även kontakta IMD system & tjänster för frågor samt felanmälan.

Mer information om boendeportalen samt kontaktuppgifter till IMD system & tjänster kan våra medlemmar finna i medlemssystemet på vår hemsida på sidan Boendeportal fjärravläsning.