Hushållsvatten

Som en del av samfällighetens förvaltning ingår det att förvalta leverensen av hushållsvatten till samfällighetens servicebyggnad och samlingslokal samt till samtliga 74 medlemsfastigheter. Leverantör av hushållsvattnet är Upplands-Bro kommun som är en av medlemskommunerna i kommunalförbundet Norrvatten som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner i norra Storstockholm.
De fasta kostnaderna för hushållsvattnet samt förbrukningen i servicebyggnad och samlingslokalen utgör en del av samfällighetsavgiften.

Förbrukningen av hushållsvatten för de 74 enskilda medlemsfastigheterna läses av och debiteras av styrelsen till respektive medlemsfastighet.

Avläsning av de 74 enskilda medlemsfastigheternas vattenmätare sker via fjärravläsning som förvaltas av styrelsen och vår underleverantör, IMD system & tjänster.
Som en del av avtalet som samfälligheten har med IMD system & tjänster så ingår också en boendeportal där varje medlemsfastighet kan logga in och se sin egen förbrukning, avräkning och även kontakta IMD system & tjänster för frågor samt felanmälan.

Mer information om boendeportalen samt kontaktuppgifter till IMD system & tjänster kan våra medlemmar läsa om i medlemssystemet på vår hemsida på sidan Boendeportal fjärravläsning.