Grannsamverkan

Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Grannsamverkan i ett bostadsområde betyder inte att det ska bildas medborgargarden. Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffren samt att bry sig om sina medmänniskor, är en grundläggande tanke i Grannsamverkan.

Vetskapen om riskerna för inbrotts-, brand- och vattenskador samt kunskapen om hur man skyddar sig är en väsentlig del av samverkan mellan grannar. All erfarenhet visar, att en väl genomförd Grannsamverkan ger en vänligare och trivsammare boende- och närmiljö med minskad vardagsbrottslighet.

Grannsamverkan mot brott betyder att du ser till grannens bostad när denna är bortrest och att din granne gör dig samma tjänst när du själv är bortrest. Ge inte tjuven chansen. Ladda ner och fyll i formuläret nedan och lämna dessa uppgifter till den som ser till din bostad under din bortavaro.

Dokument

Samfällighetens kontaktperson för grannsamverkan, Per Loftén, nås på mejladressen grannsamverkan@finnsta1.se.