Grannsamverkan

Sedan oktober 2019 har verksamheten med Grannsamverkan återupptagits inom samfällighetens område. Kontaktperson för områdets Grannsamverkan är Per Loftén.
Nya upplysningsskyltar om att området deltar i Grannsamverkan sattes upp i samband med städdagen 13 november.

Under verksamhetsåret 2021 så gick polisman Albin i pension och många områden i grannsamverkan trillade mellan stolarna då mail gruppen som kom till den nya eldsjälen som styr över informationsflödet för oss i Upplands-Bro kommun troligtvis var en gammal. Men efter lite e-postande och uppsökande så är vi åter med i informationsflödet.

En rolig sak är att fler och fler områden i kommunen går med i Grannsamverkan, så vi växer vilket också innebär att informationsflödet kommer bli bättre. Den nya samordnaren heter Malin Grentzelius och arbetar på Upplands-Bro kommun. Malins ambition är att utskicken av information skall komma tätare framöver. I januari hade vi ett digitalt möte i Grannsamverkan, där över 80 personer var delaktiga från Upplands-Bro och Järfälla, vilket var riktigt roligt. 
Malin meddelar också att de söker förare till Grannsamverkansbilen som åker i kommunen, så finns det någon här hos oss som är intresserad av det, meddela Per Loftén eller Malin Grentzelius.

Hos oss i samfälligheten så har det tyvärr inträffat ett par inbrott i våra garage, där man även har brutit sig in i fordonen. Det vi har fått till oss ryktesvägen är att det även skett ett bostadsinbrott i området, detta skulle ha skett i våras.

Vår IT-ansvarige har skapat en mailadress som heter grannsamverkan@finnsta1.se, som kommer ersätta Pers privata adress. Hit kan man e-posta om man vill vara med i informationsflödet eller delge något som ni tycker är av vikt för oss alla i området. 

Under 2022 är vår ambition att vi ska bli mycket bättre på att lägga upp information på vår hemsida när det gäller Grannsamverkan.

Styrelsen och Per Loftén vill uppmana alla medlemmar i samfälligheten som ännu inte gjort det att gå med i Grannsamverkan genom att anmäla sin e-mailadress till grannsamverkan@finnsta1.se för att få del av informationsflödet från polisen, men även för att få en kanal för att rapportera in incidenter och misstänkta aktiviteter i området. 

Kanalen används för att informera alla anslutna om faktiska händelser. Rapporteringar av händelser i 2:a eller 3:e hand rapporteras inte vidare, då det lätt blir fel, vilket i sig kan skada mer än det gör nytta.

Dokument