Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Finnsta 1 Samfällighetsförening använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via www.finnsta1.se så kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetpolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar Finnsta 1 Samfällighetsförening in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos Finnsta 1 Samfällighetsförening med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till Finnsta 1 Samfällighetsförening använder dess webbplats. Från tid till annan kan Finnsta 1 Samfällighetsförening publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

www.finnsta1.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte Finnsta 1 Samfällighetsförening denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till www.finnsta1.se väljer att interagera med www.finnsta1.se på sätt som kräver att Finnsta 1 Samfällighetsförening samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som Finnsta 1 Samfällighetsförening samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som registrerar sig för vårt utskick via mejl att uppge ett namn och en e-postadress.

I vart fall samlar Finnsta 1 Samfällighetsförening in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med www.finnsta1.se. Finnsta 1 Samfällighetsförening avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen.

All information som samlas in på www.finnsta1.se kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter
Finnsta 1 Samfällighetsförening lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som:
(i) behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt Finnsta 1 Samfällighetsförening eller tillhandahålla tjänster via www.finnsta1.se
(ii) har accepterat att inte yppa den till andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och samverkande organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland. Genom att använda www.finnsta1.se samtycker du till att denna information överförs till dem.

Finnsta 1 Samfällighetsförening kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer Finnsta 1 Samfällighetsförening potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när Finnsta 1 Samfällighetsförening i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för Finnsta 1 Samfällighetsförening, tredje part eller allmänheten.

Om du är registrerad användare på www.finnsta1.se och har uppgivit din e-postadress kan Finnsta 1 Samfällighetsförening ibland sända ett e-postmeddelande till dig för att berätta om nya funktioner, be om återkoppling från dig eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som pågår kring Finnsta 1 Samfällighetsförening verksamhet. I första hand använder vi vår hemsida för denna typ av kommunikation, så vi räknar med att mängden e-post av denna typ kommer att vara minimal.

Om du skickar en begäran till oss (till exempel fyller i vårt kontaktformulär) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss förtydliga eller besvara din begäran. Finnsta 1 Samfällighetsförening vidtar alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse av information som potentiellt är personidentifierande eller som är personidentifierande.

Användning av personuppgifter
Vi använder informationen du tillhandahåller när du registrerar en e-postadress, deltar i våra evenemang, tar emot nyhetsbrev, använder vissa andra tjänster eller deltar på något sätt i Finnsta 1 Samfällighetsförening verksamhet.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

  • Vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig.
  • Uttryckligt samtycke från dig.
  • Lagkrav.

Åtkomst till data
Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig följa instruktionerna i slutet av detta avsnitt.

Bevarande av personuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge vi behöver för Finnsta 1 Samfällighetsförening förvaltning.
Vi behåller kontaktinformation (såsom information om utsändningslistor) tills en användare avprenumererar eller begär att vi ska radera informationen från våra förvaltningssystem. Om du väljer att avprenumerera från en utskickslista kanske vi behåller viss begränsad information om dig för att kunna utföra din begäran.

Finnsta 1 Samfällighetsförening kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för drift, utveckling och arkivering av Finnsta 1 Samfällighetsförening förvaltningssystem.

När radering begärs eller krävs av annat skäl kommer vi att anonymisera uppgifterna om den registrerade och/eller ta bort deras uppgifter från publikt åtkomliga webbplatser om radering av uppgifterna skulle kunna skada väsentliga system eller de loggar och register som behövs för att driva, utveckla eller hantera arkivuppgifter för Finnsta 1 Samfällighetsförening.

Rättigheter i förhållande till din information
Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • Begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
  • Begära att vi uppdaterar de personuppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga.
  • Begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”), motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på www.finnsta1.se bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik
www.finnsta1.se kan samla in statistik om besökarnas beteende. www.finnsta1.se, en webbtjänst som utnyttjas av www.finnsta1.se-installationer för att kontrollera om nya versioner av www.finnsta1.se och tillägg är tillgängliga. Men Finnsta 1 Samfällighetsförening avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer
Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

Förändringar i integritetspolicy
Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan Finnsta 1 Samfällighetsförening ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. Finnsta 1 Samfällighetsförening uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt
Kontakta oss genom att skicka e-post till gdpr@finnsta1.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.