Facebook grupp

Det finns en privat/sluten Facebook grupp som drivs av två av medlemmarna i samfälligheten. Syftet med denna Facebookgrupp är att fungera som ett socialt bollplank mellan medlemmarna i samfälligheten.

Samfällighetens styrelse kommunicerar ej via denna Facebook grupp i officiella ärenden rörande samfällighetens förvaltning. Enligt stämmobeslut från Årsstämma 2021-03-31 och antagande av styrelsens förslag på nya stadgar som antogs på denna årsstämma så skall föreningens hemsida, www.finnsta1.se, användas för information och s.k. “övriga meddelanden” från styrelsen.

Styrelsen tycker dock att detta initiativ med en privat/sluten Facebook grupp för samfällighetens medlemmar är behjärtansvärt och delar därför länken till Facebook gruppen nedan.
OBS! Styrelsen tar inte något ansvar för vad som delas och kommuniceras i denna Facebook grupp.

Finnsta 1 Samfällighetsförening Facebook grupp