Fastighetsboxar

Fastighetsboxar är installerade vid gavel på hus 14 (Mandelblomstigen 8A) samt samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A). Uppdelningen är gjord utefter var fastigheten har sina ordinarie garage i enlighet med lantmäteriets fastighetskarta. Har fastigheten ordinarie garage vid hus 14 nedfarten, så har fastigheten också en fastighetsbox på gaveln hus 14. All ordinarie post delas ut i fastighetsboxarna. Observera att det även fortsättningsvis kommer finnas utdelningstjänster som kommer dela ut paket mm. vid postlådan framför dörren:
Dagstidningen, Tidningsutdelarna, UPS, DHL, m.m.

Det är enbart den post som distributörerna utsedda av post och telestyrelsen, PTS, som kommer att ha centralnyckel till fastighetsboxarna och dela ut post i dem vilket är:
PostNord, Bring, City mail, Svensk hemleverans.

Det är varje hushålls egen skyldighet att sätta sig in i hur Svenska postsystemet fungerar vid ytterligare frågor. www.pts.se

Samfälligheten/Styrelsens fastighetsbox

Samfällighetens/styrelens fastighetsbox finns på gaveln till Samlingslokalen/”hus 15″ på Mandelblomstigen 28A

Vid varje fastighetsbox finns så kallade serviceboxar, i dem finns möjlighet för Postutdelaren att dela ut större paket. Om ni får en nyckel med texten ”servicebox” i er fastighetsbox så finns paket i servicebox med samma nr som nyckeln. Efter ni hämtat paketet och låst så stoppar ni tillbaka servicebox nyckeln i brevinkastet för serviceboxen.
Detta hoppas vi kan vara framtidens utlämning av paket i stället för att gå till postnords utlämningsställen.
Dock är detta på försök.

Styrelsen har delat ut 3 st nycklar per fastighet tillsammans med fastighetsbrickor. Fastighetsbox samt lås med tillhörande nycklar är personliga och tillhör ägaren av fastighets­adressen; styrelsen kommer ej hållas ansvarig över hur nycklarna fördelas efter att de delats ut!
Samfälligheten har köpt in ett antal extra låscylindrar med nycklar som reserv samt att det kommer finnas en centralnyckel att tillgå för nyckelansvarig vid ett ev. lås byte.
Om du har tappat bort nycklarna så behöver låset bytas. Kontakta då styrelsen via hemsidans kontaktformulär.
Kostnaden för nytt lås och nya nycklar kommer att debiteras av samfällighetens förvaltning till fastighetsägaren.