Om oss

Vi i styrelsen hälsar dig och din familj välkomna till området. Vi hoppas att ni ska trivas. Att bo i en samfällighet innebär att vi har ett gemensamt ansvar för samfällighetens byggnader, utrustning samt omkringliggande markytor, lekplatser m.m.
Finnsta 1 Samfällighetsförening bildades 1973 då området byggdes. Området består av 74 fastigheter/medlemmar med två “kvarterslokaler”, två lekplatser och garagelängor och parkeringsplatser. Varje fastighetsägare har två garage.
Nedan kan du ladda ner en områdeskarta med översikt över området.

Samfällighetsavgift
Som medlem i vår förening betalar du en samfällighetsavgift som skall betalas kvartalsvis.
Följande tjänster får du som en del av samfällighetsavgiften:

  • Soptömning
  • Tillgång till två garageplatser och uttag för motorvärmare
  • Fastighetsbox
  • Internet, TV & Fast telefoni via samfällighetens fibernät (minutpris för fast telefoni betalar fastighetsägaren själv för samt alla tilläggstjänster från Telia)
  • Snöröjning, sandning och sopning av gemensamma vägytor
  • Tillgång till samlingslokal (hyran är för närvarande 250 kr per hyrestillfälle)
  • Tillgång till arbetsredskap (utlåning och hyra)
  • Tillgång till samfällighetens två lekplatser
  • Hushållsvatten (se nedan)
  • Elförbrukning i garage/motorvärmaruttag (se nedan)

Samfällighetsavgiften är på 4.321 kr per kvartal (per den 2023-11-18)

Enskild debitering för respektive medlemsfastighet
Varje medlemsfastighet kommer också att bli debiterad för hushållsvatten till sin fastighet, elförbrukning i garage samt övriga kostnader som INTE ingår i samfällighetsavgiften (som är lika stor för alla medlemmar) men som däremot förvaltas som en del av samfällighetens gemensamhetsanläggning och varje medlem faktureras individuellt för detta då kostnaden baseras på hur mycket respektive medlem har förbrukat och nyttjat.