Om oss

Vi i styrelsen hälsar dig och din familj välkomna till området. Vi hoppas att ni ska trivas. Att bo i en samfällighet innebär att vi har ett gemensamt ansvar för samfällighetens byggnader, utrustning samt omkringliggande markytor, lekplatser m.m.
Finnsta 1 Samfällighetsförening bildades 1973 då området byggdes. Området består av 74 fastigheter/medlemmar med två “kvarterslokaler”, två lekplatser och garagelängor och parkeringsplatser. Varje fastighetsägare har två garage.
Nedan kan du ladda ner en områdeskarta med översikt över området.

Samfällighetsavgift
Som medlem i vår förening betalar du en samfällighetsavgift som skall betalas månadsvis.
Följande tjänster får du som en del av samfällighetsavgiften:

  • Soptömning (vi har fyra gemensamma sopmolucker)
  • Tillgång till två garageplatser och uttag för motorvärmare
  • Fastighetsbox
  • Internet, TV & Fast telefoni via samfällighetens fibernät (minutpris för fast telefoni betalar fastighetsägaren själv för samt alla tilläggstjänster från Telia)
  • Snöröjning, sandning och sopning av gemensamma vägytor
  • Möjlighet att hyra vår samlingslokal
  • Tillgång till samfällighetens två lekplatser
  • Hushållsvatten (se nedan)
  • Elförbrukning i garage/motorvärmaruttag (se nedan)

Enskild debitering för respektive medlemsfastighet
Varje medlemsfastighet kommer också att bli debiterad för hushållsvatten till sin fastighet, elförbrukning i garage samt övriga kostnader som INTE ingår i samfällighetsavgiften (som är lika stor för alla medlemmar) men som däremot förvaltas som en del av samfällighetens gemensamhetsanläggning och varje medlem faktureras individuellt för detta då kostnaden baseras på hur mycket respektive medlem har förbrukat och nyttjat.

Gällande avgifter
I tabellen nedan finns aktuella avgifter som berör samfällighetens olika tjänster som nyttjas av våra medlemmar

ArtikelnummerBeskrivningKostnad (inkl.moms)EnhetKommentar
2712Samfällighetsavgift1 375 krmånadGäller from. 2024-04-01
2727Hushållsvatten31,25 krkubikmeter
2739Elförbrukning i garage2,19 krkilowattimmePriset består av
Elförbrukning: 115.72 öre
Elöverföringsavgift: 16.64 öre
Energiskatt: 42.80 öre
Moms (25%): 44 öre
2718Faktureringsavgift Kivra6,25 krper faktura
2717Faktureringsavgift Brevfaktura25 krper faktura
2735Hyra av samlingslokalen (M28A)250 krper bokningstillfälle
2736Extra avgift vid utebliven städning i samband med hyra av samlingslokalen (M28A)250 krper bokningstillfälle
2726Sopnyckel250 krper nyckelAlla hushåll ska ha en nyckel men om ett hushåll vill ha fler nycklar eller om man har tappat bort sin nyckel så kan man beställa en ny nyckel via felanmälningsformuläret på hemsidan

Nedladdningsbar karta över området