Om oss

Vi i styrelsen hälsar dig och din familj välkomna till området. Vi hoppas att ni ska trivas. Att bo i en samfällighet innebär att vi har ett gemensamt ansvar för samfällighetens byggnader, utrustning samt omkringliggande markytor, lekplatser m.m.
Finnsta 1 Samfällighetsförening bildades 1973 då området byggdes. Området består av 74 fastigheter/medlemmar med två ”kvarterslokaler”, två lekplatser och garagelängor och parkeringsplatser. Varje fastighetsägare har två garage.
Nedan kan du ladda ner en områdeskarta med översikt över området.