Kör-, gång, & cykelvägar

Varje hushåll ansvarar för att hålla rent, framkomligt och halkfritt framför sitt hus.
Vid kraftigt snöfall, se till att parkera i egna garage för att underlätta snöröjningen och halkbekämpning.
Glöm inte att även på vinter vi har gemensamt ansvar för gångvägarna mellan huslängor samt trottoarerna ner mot hus 14/Mandelblomstigen 8A och mot samlingslokalen/Mandelblomstigen 28A. Se sidan arbetsområden för mer information.
Tillsynsmännen ställer fram snöredskap vid Hus 14/Mandelblomstigen 8A och Samlingslokalen/Mandelblomstigen 28A.