Arbetsområden

Klicka på bilden för att öppna en större bild i en ny flik

Varje hushåll ansvarar för att hålla rent och framkomligt framför sitt hus.
Vi har även ett gemensamt ansvar för gångvägarna mellan huslängor samt trottoarerna ner mot hus 14/Mandelblomstigen 8A och mot samlingslokalen/hus 15 (Mandelblomstigen 28A)

Övriga arbetsområden som hushållet ansvarar för är beskrivet nedan:

Varje fastighetsägare ansvarar för att hålla gång-/cykelvägen framför sitt hus ren från smuts och snö samt halkfri. Dessutom har gruppen innevånare i varje länga fått sig tilldelat en del av inom området gång/bilväg att renhålla. Denna finns markerad på din områdeskarta (bilden ovan).

Gullvivestigen 2-12
                                          
Ansvarar för gångstigen mellan Hagstigen och västra garageplan samt gångstigen från garagen ner till Mandelblomstigen, parallellt med västra nedfarten. Även den lilla gångstigen över gräsmattan närmast G12
Gullvivestigen 14-18      Trottoaren upp till garagen längs västra nedfarten
Gullvivestigen 20-26
            
Sköter om gångstigen mellan G22 och G24, upp till garagen samt gångstigen mellan garagen.
Gullvivestigen 28-36      Sköter om trottoaren längs östra nedfarten, från garagen ned till Mandelblomstigen
Gullvivestigen 38-50      Sköter om gångstigen parallellt med östra nedfarten. Från garageområdet och ner till Gullvivestigen. Också lilla plattgången tvärs över gräsmattan, närmast G38.
Mandelblomstigen 2-8
      
Rensar Mandelblomstigen från G8 till och med el-centralen. Även stigen ned till Kattfotstigen.
Mandelblomstigen 10-14
                                                    
Rengör trottoaren från G14 ned till Mandelblomstigen.
Mandelblomstigen 16-22
      
Sköter om gångstigen mellan G22 och G24, från garagen och ner till Mandelblomstigen.
Mandelblomstigen 24-28
      
Bearbetar gången från M28 till och med Hus 15
Mandelblomstigen 30-42      Har ansvar för trottoaren längs östra nedfarten upp till Gullvivestigen
Kattfotstigen 2-10            Röjer på stigen mellan K10 och K12, ner till Lejondalsstigen.
Kattfotstigen 12-20      Sköter om stigen upp till Mandelblomstigen.
Kattfotstigen 22-30      Tar hand om gångstigen mellan M18/M20 upp till Mandelblomstigen
Kattfotstigen 32-36      Tar hand om gång-/cykelstigen mellan K32 och K34, kallad Björklyckestigen
Kattfotstigen 38-46      Gör rent på stigen från K36 och norrut, till Mandelblomstigen.
Kattfotstigen 48-56      Tar vägavsnittet öster om östra lekparken, mellan K44 och upp till vändplan