Två servicebyggnader för fritidsändamål

I området finns en samlingslokal på Mandelblomstigen 28A samt en servicebyggnad på Mandelblomstigen 8A.

Samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A):
Alla medlemmar är välkomna att hyra lokalen. I lokalen finns det ett litet pentry, bestick, glas, tallrikar. Det finns även bord och stolar i lokalen. I lokalen finns även Internet uppkoppling via ett trådlöst nätverk. Instruktion hur man ansluter samt lösenord finns anslaget på en informationsskylt i lokalen.

Adress till lokalen:


Ordningsregler för bokning och nyttjande av samlingslokalen:
• Om man har för avsikt att använda lokalen till fest eller annan sammankomst som kommer pågå till efter 22:00 ska grannarna runt samlingslokalen informeras minst en vecka innan.
• Uppsättning av ballonger, kräftlyktor mot tak eller väggar är inte tillåtet med hjälp av häftklammer, häftstift eller tejp.
• Rökning är inte tillåten i lokalen.
• Lokalen lämnas städad, släckt och låst. I städningen ingår rengöring av bord, stolar, diskbänk, toalettutrymme, entré samt alla golvytor.
• Stapla ej stolar och bord i kök och hall. Lokalen lämnas med gardinerna fördragna.
OBS! Det ska vara rent runt omkring lokalen samt i lekparken.
Vänligen ta med Er allt avfall från festen, sopsortera det och släng det i återvinningscontainrarna vid Finnstabergs förskola.

Hyreskostnad:
Det kostar 250 kr att hyra lokalen per bokningstillfälle. Om lokalen lämnas ostädad eller om något har gått sönder så tillkommer en kostnad på 250 kr. Kostnaden kommer att debiteras på nästkommande medlemsfaktura efter bokningstillfället till den som är fakturamottagare för den fastighet/medlem som har bokat lokalen.
Om en större skada har skett (som tex. trasigt fönster odyl.) så kommer den personen som har bokat lokalen att bli ersättningsskyldig motsvarande den kostnad som samfälligheten kommer att ha för att reparera/byta ut det som har skadats. Detta regleras från fall till fall och avgörs av styrelsen.

Bokning av lokalen:
Medlemmar bokar lokalen i medlemssystemet på vår hemsida.