Felanmälan

På den här sidan så felanmäler du till oss i samfällighetens styrelse.
Vi har i dagsläget inte jouravtal med entreprenörer/serviceföretag för EL & VVS samt övriga förvaltningsobjekt men det är något som vi ser över i det pågående arbetet med översyn av anläggningsobjekten. Dock så har samfällighetens styrelse tecknat jouravtal med Eltel Networks för samfällighetens fastighetsnät då det är ett krav från Telia för att säkerställa hög driftsäkerhet.