Byte av mediakonverterare – Kattfotstigen – Onsdag 5:e maj

Styrelsen vill påminna medlemmarna/fastighetsägarna på Kattfotstigen att imorgon Onsdag 5:e maj så kommer vår servicepartner Eltel Networks att genomföra byte av mediakonverterare på er gata.
Nedan är en upprepning av den information som redan har gått ut till samtliga 28 medlemsfastigheter på Kattfotstigen via information i postlådan/fastighetsboxen samt på hemsidan.
OBS! Om du av någon anledning INTE kan vara hemma nedanstående tider så kontakta styrelsen omgående via kontaktformuläret på hemsidan så att vi kan informera Eltel Networks och planera om så att samtliga medlemsfastigheter på Kattfotstigen blir uppgraderade imorgon Onsdag 5:e maj.

På Måndag 10:e Maj så uppgraderas tjänsten (som styrelsen har informerat om tidigare).
Om inte mediakonverteraren blir bytt i medlemsfastigheten innan tjänsten uppgraderas på Måndag 10:e Maj så kommer INTE någon av tjänsterna att fungera (Internet, TV och fast telefoni) förrän den nya mediakonverteraren har blivit installerad i medlemsfastigheten.
Detta beror på att den gamla/befintliga mediakonverteraren inte är kompatibel med den nya tjänsten som installeras på Måndag den 10:e Maj.

Det är därför av yttersta viktigt för dig som medlem/fastighetsägare att du möjliggör för styrelsen och vår servicepartner Eltel Networks att prioritera detta arbete så att att du slipper bli utan Internet, TV och fast telefoni tjänst from Måndag den 10:e Maj.

STEG 1 – BYTE AV MEDIAKONVERTERARE (Obs! Tiderna är ungefärliga):
När nedanstående arbete utförs så kommer det vara ett kort avbrott för respektive fastighetsägare när mediakonverteraren byts. När arbetet är klart så kommer tjänsterna fungera som vanligt igen.

Onsdag 5:e Maj – Kattfotstigen
09.00 – 11.00, Kattfotstigen 2 – 24
12.00 – 17.00, Kattfotstigen 26 – 56


Vad innebär det för dig och vad behöver du förbereda ?

  • Du måste vara hemma och öppna upp för teknikern så att denne kan utföra sitt arbete den tidsperiod som är listad ovan för din fastighet. OBS! Tiderna är ungefärliga.
  • Utrymmet där mediakonverteraren finns (den lilla boxen som finns på bottenvåningen som routern är inkopplad till) måste vara fritt från möbler och dylikt som kan hindra teknikerns arbete.
    Mediakonverteraren får inte heller vara inbyggd så att den inte går att lossa och byta ut.
    OBS! Den nya mediakonverteraren är högre och tar mer plats på väggen än den gamla
  • Teknikern har endast möjlighet att utföra detta arbete under den tid som tekniker är i fastigheten och har tyvärr inte tid att svara på andra frågor rörande tjänsten.
Ovan är en bild på den befintliga mediakonverteraren och den nya mediakonverteraren