Välkomna till samfällighetens höststäddag 13 november 2021 kl. 09:00!

Då var det dags för samfällighetens gemensamma höstaktivitet – städdagen. Som vanligt kommer vi träffas vid M-28A (hus 15) kl. 09:00. Denna gång kommer vi först hålla en kort extrastämma (se separat kallelse för denna). När den är avslutad kommer vi att som vanligt gå igenom dagens arbetsområden. När alla är klara med sitt så hjälps vi åt så att alla kan räkna med att bli färdiga för dagen vid 13-tiden. Kom ihåg att alla skräpsäckar ska bäras upp till vägen där nedfarterna börjar, så att det är lätt för dem som ska transportera bort dem att hitta dem. För att inte bidra till att Corona-viruset återigen börjar sprida sig, kommer vi även denna gång att hålla oss utomhus. Därmed blir det ingen gemensam frukost. Däremot kommer vi att återuppta korvgrillningen som vi räknar med att ha runt 12-tiden som vanligt. Från styrelsens sida vill vi även uppmana alla att ta chansen att prata med oss i styrelsen och alla andra funktionärer under städdagen för att lära känna oss bättre och för att framföra dina synpunkter och tankar kring samfällighetens fortsatta utveckling och framtid. Väl mött med förhoppningar om en god uppslutning, bra tur med vädret och ett gott humör!… Läs merVälkomna till samfällighetens höststäddag 13 november 2021 kl. 09:00!

Kallelse till samfällighetens extrastämma 13 november 2021 kl. 09:00

I samband med vårens stämma i mars 2021, lyckades stämman inte tillsätta någon valberedning. För att tillsätta en valberedning, vilket avsevärt underlättar nomineringsarbetet och tillsättandet av en ny styrelse och andra förtroendeposter, har nuvarande styrelse valt att utlysa en extrastämma i samband med höstens städdag. Städdagen kommer alltså att inledas med en extrastämma kl. 09:00, och den kommer att hållas på lekplatsen i anslutning till Mandelblomstigen 28A (hus 15). Styrelsen kommer inte att ta fler initiativ till att hålla extrastämmor för att tillsätta en valberedning fram till mars, då vi har andra arbetsuppgifter att utföra. Ifall någon valberedning inte kan tillsättas under den här extrastämman, så blir det nästa årsstämma som utan valberedningens förslag direkt får föreslå och tillsätta samfällighetens styrelse och förtroendeposter. Dagordning Tid och plats: 13 november 2021 kl. 09:00, lekplatsen, Mandelblomstigen 28A (Hus 15). Mötets öppnande. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justerare, tillika rösträknare. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. Val av ledamöter till valberedningen. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. Styrelsen för Finnsta-1 Samfällighetsförening.

Strömavbrott – Reparation pågår

Kl 02.46 natten mot Tisdag 17:e Augusti så drabbades hela området av ett strömavbrott. Avbrottet berodde på att en komponent brunnit i en av EON:s två transformator stationer i området. Reparation pågår och enligt teknikerna på plats beräknar de vara klara ca Kl 14.00 eftersom att efter 12 timmars strömavbrott så måste EON betala ut vite till de kunder som har drabbats. Den stora röda diesel generatorn som syns på bilden har EON placerat utifall att reparationen skulle dra ut på tiden och då kopplar de in dieselgeneratorn som reservkraft. Aktuell status på strömavbrottet hittar ni på https://www.eon.se/el/stromavbrott

Glad midsommar till alla medlemmar!

Det har snart gått tre månader sedan den nya styrelsen tillträdde efter årsstämman i mars. För oss invalda har tiden gått väldigt fort, och vi tycker att det därmed kan vara på sin plats att informera om vårt styrelsearbete och vilka frågor som vi för närvarande arbetar med. Styrelsens första ordinarie möte hölls den 14 april, och kom att innebära en flygande start för verksamheten. Det fanns flera frågor som styrelsen var tvungen att klara av i närtid: sopning av nedfarterna och garagen, planering av städdagen 17 april, liksom alla praktiska frågor kring övergången till det nya avtalet med Telia, inklusive utdelningen av nya routrar och TV-boxar. Eftersom samfällighetens hemsida lanserades ungefär vid den här tiden var vi också tvungna att sätta oss in i hur den såg ut och fungerade för att kunna ta hand om inkommande frågor och själva lära oss hur man lägger upp information. Styrelsens nya kassör har också haft att sätta sig in i bokföringen, lära sig hantera det nya bokföringsprogrammet och lägga upp ett system för att kunna hantera såväl digitala fakturor som pappersfakturor för samfällighetsavgiften till medlemmarna. Vår arbetsbelastning under våren har därmed varit mycket hög, och mest tid har gått åt till… Läs merGlad midsommar till alla medlemmar!

Första fysiska styrelsemötet i år

Igår hade vi vårt första fysiska styrelsemöte i vår samlingslokal, Mandelblomstigen 28A, sedan pandemin började och vi i styrelsen kan konstatera att trots att det är smidigt med virtuella möten via Teams så går det inte att jämföra med ett fysiskt möte vad gäller den sociala kontakten och samkvämet. Dagen till ära så hade jag också med mig fikabröd då våra sittningar blir ganska långa men händelserika och fruktsamma. Johan Skånberg, IT-ansvarig, Finnsta 1 Samfällighetsförening

Telia gruppanslutning/kollektivt avtal – Uppgradering klar

Nu är Telia klar med flytten av samfällighetens Telia kollektivt avtal/gruppanslutning till vårt nya avtal. Det innebär att samtliga fastighetsägare nu har en internet hastighet på 100/100 mbps. Övriga tjänster (TV och Telefoni) är samma som tidigare. Detta innebär också att varje fastighetsägare kan beställa en uppgradering av sin internet hastighet till 250/250, 500/500 eller 1000/1000 mbps som bekostas av fastighetsägaren själv. OBS! För att Telia skall kunna uppgradera hastigheten så krävs det att fastighetsägaren har den nya routern som delades ut i helgen 15-16/5 samt att man har korrekt kabel (Cat6) ansluten mellan mediakonverteraren och routern. Om man använder den kabeln som följde med den nya routern så har man korrekt kabel. Om man behöver köpa en längre kabel så är det viktigt att den skall vara av typen Cat6 och inte Cat5e då den kabeln bara är godkänd för en maxhastighet på 100 mbps.Fastighetsägaren får bekosta uppgraderingen av hastigheten själv och mer information finns på vår sida om Internet & TV. Om man som fastighetsägare vill förbättra täckningen i sin fastighet på de trådlösa nätverket så kan man köpa en Smart Wifi extender som man placerar på tex övervåningen som kraftigt förbättrar täckningen och hastigheten på Internet och… Läs merTelia gruppanslutning/kollektivt avtal – Uppgradering klar

Telia kundtjänst – Korrekt telefonnummer

Vi har fått felaktig information från Telia vilket kundnummer ni som fastighetsägare/medlemmar skall ringa till för felanmälan, teknisk support, avtalsfrågor m.m. gällande vårt Telia kollektiva avtal/gruppanslutning som ingår i samfällighetsavgiften. Det felaktiga numret som ni har fått är 020-20 20 70. Det numret kan användas för ovanstående ärenden MEN har endast öppet vardagar 08.00 – 19.00 Därför ber vi er istället ringa Telia privat kundtjänst 90 200 som har öppettider enligt nedan:Vardagar 08.00-19.00Lördagar 10.00-18.00 Johan SkånbergIT-förvaltningenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Återlämning och utlämning av bredbandsrouter och TV-box (15/5 & 16/5) – Fastighetsägarens förberedelser

På Lördag 15:e maj och Söndag 16:e maj så kommer samfällighetens IT-förvaltning att lämna ut ny bredbandsrouter och TV-box som tidigare har aviserats. Utlämningen kommer att ske i vår Samlingslokal på Mandelblomstigen 28A mellan 10.00 – 17.00 på Lördag 15/5 och Söndag 16/5. Detta är en förberedelse inför uppgradering till vår nya Telia gruppanslutning/kollektivt avtal tjänst som aktiveras Måndag 17:e maj. För att underlätta vid utlämningen så skulle vi i styrelsen uppskatta om ni kan förbereda inför helgen genom att följa nedanstående förberedelse tips: Se till att du har med dig giltig legitimation då vi kommer att pricka av dig mot vår delägarförteckning. Det är endast fastighetsägare i samfälligheten som kan hämta ut router och TV-box då dessa ingår i samfällighetsavgiften och ägs av samfälligheten. Du kommer också som fastighetsägare skriva på ett ansvarsavtal som reglerar detta då du som fastighetsägare får låna utrustningen så länge som du är medlem/fastighetsägare i samfälligheten.Minderårig person får inte hämta ut utrustningen även om man är ombud! För de som är ombud för annan fastighetsägare/medlem så skall man ta med bådas legitimation samt att man har med sig ett påskrivet fullmaktsavtal för ombudet. Länk till dokumentet för fullmakt hittar du nedan. Du skall ta… Läs merÅterlämning och utlämning av bredbandsrouter och TV-box (15/5 & 16/5) – Fastighetsägarens förberedelser

Driftstörning i Telias TV, Internet och telefonitjänst – Uppdaterad information

Jag har idag varit i kontakt med Telia samt med de fastighetsägare som igår och idag har rapporterat in störningar till vår IT-förvaltning. De problem som har uppstått med störningarna på Internet, TV-tjänst/box och fast telefoni/bredbandstelefoni beror på problem med routern i medlemsfastigheten. I samtliga fall förutom ett där det upplevs störningar så har fastighetsägarna haft den gamla routern som delades ut av samfälligheten när samfälligheten driftsättade Telia kollektivt avtal för snart 10 år sedan. Telias och samfällighetens IT-förvaltning rekommendation på lösning av de tekniska problemen (som är konstaterade vara relaterade till routern) är att antingen göra en factory reset av routern (se länk nedan) eller att byta ut den befintliga routern till den nya routern som kommer att delas ut i helgen. OBS! Om man gör en factory reset så återställs Wifi/trådlösa nätverk inställningarna till de uppgifter som står på etiketten på baksidan av routern vilket är viktigt att känna till! Eftersom samfälligheten kommer att dela ut en ny router och Tv-box på Lördag 15/5 och Söndag 16/5 10.00 -17.00 så är vår rekommendation att de fastighetsägare som INTE har störningar i tjänsterna avvaktar tills i helgen då ny router och TV-box kommer att delas ut.För de fastighetsägare som… Läs merDriftstörning i Telias TV, Internet och telefonitjänst – Uppdaterad information