Viktig information om inrapportering av förbrukning av hushållsvatten och elmätare i garage!

I det pågående arbetet med att modernisera samfällighetens förvaltning, kommer styrelsen att övergå till digital inrapportering av hushållsvatten och el i garage (elmätare) via samfällighetens hemsida, www.finnsta1.se. Styrelsen har skapat ett medlemssystem på hemsidan där man som medlem kan logga in och rapportera in sin avläsning av mätarställning för hushållsvatten och elmätare i garage kvartalsvis. Medlemssystemet kommer också att användas till andra funktioner också framöver som tex. bokning av vår samlingslokal. Detta system kommer att tas i bruk i kvartal 2 2022 och i god tid innan dess kommer du som medlem att få information i din brevlåda hur du registrerar dig som medlem och rapporterar in förbrukningen. Kvartal 1 2022 kommer således att debiteras med samma kostnad för hushållsvatten och elmätare som tidigare kvartal för räkenskapsåret 2021.Innan vi går över till det nya systemet så behöver vi dock ha en sista avläsning ”manuellt” som du rapporterar in med hjälp av formuläret på nästa sida. Varför genomförs förändringen och när börjar den gälla? Samfälligheten tar en oerhört stor finansiell risk med att rapportera in förbrukning för el och vatten en gång per år som sedan debiteras ett år i efterskott. Elpriserna på elmarknaden är oerhört instabila för en längre tid… Läs merViktig information om inrapportering av förbrukning av hushållsvatten och elmätare i garage!

Styrelsen önskar God Jul & Gott Nytt År

Vi i styrelsen vill tacka våra medlemmar för ert tålamod och förtroende för styrelsen trots alla utmaningar som detta året har inneburit med COVID-19 pandemi som har gjort att styrelsen har fått varit väldigt kreativa för att kunna genomdriva och förvalta samfälligheten och även i vår ständiga strävan för förbättringsåtgärder för oss alla i samfälligheten som vi hoppas att ni också tar del av. Vi önskar alla våra medlemmar God Jul & Gott Nytt År! StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Första fysiska styrelsemötet i år

Igår hade vi vårt första fysiska styrelsemöte i vår samlingslokal, Mandelblomstigen 28A, sedan pandemin började och vi i styrelsen kan konstatera att trots att det är smidigt med virtuella möten via Teams så går det inte att jämföra med ett fysiskt möte vad gäller den sociala kontakten och samkvämet. Dagen till ära så hade jag också med mig fikabröd då våra sittningar blir ganska långa men händelserika och fruktsamma. Johan Skånberg, IT-ansvarig, Finnsta 1 Samfällighetsförening

Telia gruppanslutning/kollektivt avtal – Uppgradering klar

Nu är Telia klar med flytten av samfällighetens Telia kollektivt avtal/gruppanslutning till vårt nya avtal. Det innebär att samtliga fastighetsägare nu har en internet hastighet på 100/100 mbps. Övriga tjänster (TV och Telefoni) är samma som tidigare. Detta innebär också att varje fastighetsägare kan beställa en uppgradering av sin internet hastighet till 250/250, 500/500 eller 1000/1000 mbps som bekostas av fastighetsägaren själv. OBS! För att Telia skall kunna uppgradera hastigheten så krävs det att fastighetsägaren har den nya routern som delades ut i helgen 15-16/5 samt att man har korrekt kabel (Cat6) ansluten mellan mediakonverteraren och routern. Om man använder den kabeln som följde med den nya routern så har man korrekt kabel. Om man behöver köpa en längre kabel så är det viktigt att den skall vara av typen Cat6 och inte Cat5e då den kabeln bara är godkänd för en maxhastighet på 100 mbps.Fastighetsägaren får bekosta uppgraderingen av hastigheten själv och mer information finns på vår sida om Internet & TV. Om man som fastighetsägare vill förbättra täckningen i sin fastighet på de trådlösa nätverket så kan man köpa en Smart Wifi extender som man placerar på tex övervåningen som kraftigt förbättrar täckningen och hastigheten på Internet och… Läs merTelia gruppanslutning/kollektivt avtal – Uppgradering klar

Telia kundtjänst – Korrekt telefonnummer

Vi har fått felaktig information från Telia vilket kundnummer ni som fastighetsägare/medlemmar skall ringa till för felanmälan, teknisk support, avtalsfrågor m.m. gällande vårt Telia kollektiva avtal/gruppanslutning som ingår i samfällighetsavgiften. Det felaktiga numret som ni har fått är 020-20 20 70. Det numret kan användas för ovanstående ärenden MEN har endast öppet vardagar 08.00 – 19.00 Därför ber vi er istället ringa Telia privat kundtjänst 90 200 som har öppettider enligt nedan:Vardagar 08.00-19.00Lördagar 10.00-18.00 Johan SkånbergIT-förvaltningenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Återlämning och utlämning av bredbandsrouter och TV-box (15/5 & 16/5) – Fastighetsägarens förberedelser

På Lördag 15:e maj och Söndag 16:e maj så kommer samfällighetens IT-förvaltning att lämna ut ny bredbandsrouter och TV-box som tidigare har aviserats. Utlämningen kommer att ske i vår Samlingslokal på Mandelblomstigen 28A mellan 10.00 – 17.00 på Lördag 15/5 och Söndag 16/5. Detta är en förberedelse inför uppgradering till vår nya Telia gruppanslutning/kollektivt avtal tjänst som aktiveras Måndag 17:e maj. För att underlätta vid utlämningen så skulle vi i styrelsen uppskatta om ni kan förbereda inför helgen genom att följa nedanstående förberedelse tips: Se till att du har med dig giltig legitimation då vi kommer att pricka av dig mot vår delägarförteckning. Det är endast fastighetsägare i samfälligheten som kan hämta ut router och TV-box då dessa ingår i samfällighetsavgiften och ägs av samfälligheten. Du kommer också som fastighetsägare skriva på ett ansvarsavtal som reglerar detta då du som fastighetsägare får låna utrustningen så länge som du är medlem/fastighetsägare i samfälligheten.Minderårig person får inte hämta ut utrustningen även om man är ombud! För de som är ombud för annan fastighetsägare/medlem så skall man ta med bådas legitimation samt att man har med sig ett påskrivet fullmaktsavtal för ombudet. Länk till dokumentet för fullmakt hittar du nedan. Du skall ta… Läs merÅterlämning och utlämning av bredbandsrouter och TV-box (15/5 & 16/5) – Fastighetsägarens förberedelser

Driftstörning i Telias TV, Internet och telefonitjänst – Uppdaterad information

Jag har idag varit i kontakt med Telia samt med de fastighetsägare som igår och idag har rapporterat in störningar till vår IT-förvaltning. De problem som har uppstått med störningarna på Internet, TV-tjänst/box och fast telefoni/bredbandstelefoni beror på problem med routern i medlemsfastigheten. I samtliga fall förutom ett där det upplevs störningar så har fastighetsägarna haft den gamla routern som delades ut av samfälligheten när samfälligheten driftsättade Telia kollektivt avtal för snart 10 år sedan. Telias och samfällighetens IT-förvaltning rekommendation på lösning av de tekniska problemen (som är konstaterade vara relaterade till routern) är att antingen göra en factory reset av routern (se länk nedan) eller att byta ut den befintliga routern till den nya routern som kommer att delas ut i helgen. OBS! Om man gör en factory reset så återställs Wifi/trådlösa nätverk inställningarna till de uppgifter som står på etiketten på baksidan av routern vilket är viktigt att känna till! Eftersom samfälligheten kommer att dela ut en ny router och Tv-box på Lördag 15/5 och Söndag 16/5 10.00 -17.00 så är vår rekommendation att de fastighetsägare som INTE har störningar i tjänsterna avvaktar tills i helgen då ny router och TV-box kommer att delas ut.För de fastighetsägare som… Läs merDriftstörning i Telias TV, Internet och telefonitjänst – Uppdaterad information

Driftstörning i Telias TV, Internet och telefonitjänst efter dagens uppgradering

Efter Telias uppgradering idag med vår TV, Internet och telefonitjänst så har flera fastighetsägare upplevt problem med TV-boxar som inte startar igång och vissa har problem med den fasta telefonin. Då felet verkar beröra flertalet fastighetsägare så är felet felanmält från samfällighetens IT-förvaltning till Telia och jag följer upp det löpande med Telia supporten. I vårt avtal med Telia så har vi bara support vardagar 08.00 – 18.00 så därav kan jag inte följa upp detta förrän imorgon bitti.Det ni kan försöka med själva som felsökning medans Telia felsöker tjänsten är följande steg (i nedan ordning): Slå av och på strömmen till mediakonverteraren (den boxen som byttes förra veckan) genom att dra ur och sätta i strömsladden. När mediakonverteraren är igång igen, väntar ca 2 minuter, slå av och på strömmen till routern När routern är igång, vänta ca 5 minuter, Slå av och på strömmen till TV-boxen/boxarna Låt Tv-boxen stå på då den kommer att försöka ansluta automatiskt till TV-tjänsten För att underlätta felsökning så vore jag tacksam om de fastighetsägare/medlemmar som har problem med tjänsten rapporterar in detta till mig via vårt kontaktformulär på hemsidan.När ni fyller i formuläret så behöver jag veta följande information: Namn, Telefonnummer, E-postadress… Läs merDriftstörning i Telias TV, Internet och telefonitjänst efter dagens uppgradering

Uppgradering av Internet, TV & fast telefoni tjänsten – Måndag 10:e maj

Styrelsen vill påminna medlemmarna/fastighetsägarna i Finnsta 1 Samfällighetsförening att imorgon Måndag 10:e maj så kommer vår servicepartner Eltel Networks och tjänsteleverantören Telia att uppgradera tjänsten för Internet, TV och fast telefoni. Nedan är en upprepning av den information som redan har gått ut till samtliga 74 medlemsfastigheter via information i postlådan/fastighetsboxen samt på hemsidan.STEG 2 – UPPGRADERING AV TJÄNSTENMåndag 10:e Maj, 11.00 – 15.00OBS ! Under denna tid så kommer det att vara ett avbrott för samtliga fastighetsägare, för Internet, TV och fast telefoni. När arbetet är klart så kommer tjänsterna att fungera som vanligt igen. Om du upplever problem med någon av tjänsterna efter uppgraderingen så skall du kontakta Telias kundtjänst enligt instruktionen nedan: Support och felanmälan: Telia kundtjänst via telefon 90 200Öppettider:Vardagar 08.00 – 19.00 Telia kundtjänst via chattÖppettider:Vardagar 08.00 – 21.00 Övrig tid hänvisas till Telias supportportal Om Telia kundtjänst instruerar medlemmen att felanmäla felet till samfälligheten så skall medlemmen använda kontaktformuläret på föreningens hemsida.