Inrapportering av elmätare i garage

På grund av tekniska problem på hemsidan så har medlemmar inte kunnat skriva in elmätarställning i garaget som skulle vara inrapporterat den 31/5. Det är nu åtgärdat så den person som är fakturamottagare för fastigheten kan nu rapportera in mätarställningen som ska skrivas in i det fält där det står 31/5 på medlemsprofilen. På grund av detta problem har vi inte fått in några mätarställningar vilket gör att vi inte kan fakturera denna kostnad på medlemsfakturan för juni månad då den kommer att skickas ut den 15:e juni.Därför så kommer vi istället att fakturera kostnaden för elförbrukning i garaget på medlemsfakturan för juli månad som faktureras den 16:e juli. Jag vore tacksam om alla medlemsfastigheter har rapporterat in sin mätarställning för elmätare i garaget senast torsdagen den 20:e juni. Johan Skånberg, kassörStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening