Viktig information om inrapportering av förbrukning av hushållsvatten och elmätare i garage!

I det pågående arbetet med att modernisera samfällighetens förvaltning, kommer styrelsen att övergå till digital inrapportering av hushållsvatten och el i garage (elmätare) via samfällighetens hemsida, www.finnsta1.se. Styrelsen har skapat ett medlemssystem på hemsidan där man som medlem kan logga in och rapportera in sin avläsning av mätarställning för hushållsvatten och elmätare i garage kvartalsvis. Medlemssystemet kommer också att användas till andra funktioner också framöver som tex. bokning av vår samlingslokal. Detta system kommer att tas i bruk i kvartal 2 2022 och i god tid innan dess kommer du som medlem att få information i din brevlåda hur du registrerar dig som medlem och rapporterar in förbrukningen. Kvartal 1 2022 kommer således att debiteras med samma kostnad för hushållsvatten och elmätare som tidigare kvartal för räkenskapsåret 2021.Innan vi går över till det nya systemet så behöver vi dock ha en sista avläsning ”manuellt” som du rapporterar in med hjälp av formuläret på nästa sida. Varför genomförs förändringen och när börjar den gälla? Samfälligheten tar en oerhört stor finansiell risk med att rapportera in förbrukning för el och vatten en gång per år som sedan debiteras ett år i efterskott. Elpriserna på elmarknaden är oerhört instabila för en längre tid… Läs merViktig information om inrapportering av förbrukning av hushållsvatten och elmätare i garage!

Styrelsen önskar God Jul & Gott Nytt År

Vi i styrelsen vill tacka våra medlemmar för ert tålamod och förtroende för styrelsen trots alla utmaningar som detta året har inneburit med COVID-19 pandemi som har gjort att styrelsen har fått varit väldigt kreativa för att kunna genomdriva och förvalta samfälligheten och även i vår ständiga strävan för förbättringsåtgärder för oss alla i samfälligheten som vi hoppas att ni också tar del av. Vi önskar alla våra medlemmar God Jul & Gott Nytt År! StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening