Årsstämma och motion från medlem

Vi i styrelsen vill påminna våra medlemmar om att årsstämman för räkenskapsåret 2023 kommer att ske i slutet av januari 2024 vilket innebär att om du som medlem vill skicka in en motion till stämman så måste den vara styrelsen tillhanda senast sista november 2023. Motionen ska vara skriftlig och det ska framgå tydligt på motionen vem som har skickat in den.Motionen kan antingen lämnas i styrelsens postbox vid M28A eller via vårt kontaktformulär på hemsidan. MvhStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Nytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a juli 2023

Styrelsen har tecknat ett nytt 3-årigt fastprisavtal med Fortum för samfällighetens gemensamma elförbrukning. Styrelsen har valt att fortsätta med ett fastprisavtal i tre år till med tanke på den rådande osäkerheten på elmarknaden och det ekonomiska läget i sverige. Nya priset from. 1:a juli 2023 Det nya priset för samfällighetens gemensamma elförbrukning inklusive elförbrukning i garage blir 2,04 kr inkl.moms per kWh. Det är en sänkning med 53% mot nuvarande priset på 4,32 kr inkl.moms per kWh. Vår nätägare, E.ON, har bestämt att sänka elöverföringsavgiften from. 1:a juli 2023 till och med 31:a december 2023 från 14,84 öre exkl.moms per kWh till 7,88 öre exkl.moms per kWh som också påverkar priset. Denna sänkning är inräknat i det nya priset.Om E.ON höjer elöverföringsavgiften efter 31/12-2023 så kommer vi behöva justera priset och då återkommer vi med vad det nya priset blir om/när E.ON informerar oss om detta. Det nya fasta priset på 2,04 kr per kWh inkl.moms består av följande kostnader:Fortum – Elförbrukning: 115,72 öreE.ON – Elöverföringsavgift: 7,88 öreE.ON – Energiskatt: 39,20 öreMoms 25%: 41 öre Johan SkånbergKassör, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Uppdaterade stadgar from. 2023-04-19

De uppdaterade stadgar som samfällighetens medlemmar beslutade om att godkänna på årsstämman 2023-03-25 har nu blivit registrerade av Lantmäteriet och införda i samfällighetsregistret och därmed så är det dessa stadgar som nu gäller för vår samfällighetsförening inklusive den viktiga ändringen gällande när styrelsen skall kalla till årsstämma vilket nu är senast sista januari. Ni hittar de uppdaterade stadgar på sidan nedan på vår hemsida:https://www.finnsta1.se/stadgar-och-anlaggningsbeslut/ MvhJohan SkånbergKassör, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Nytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a februari 2023

Styrelsen har tecknat ett nytt 1-års fast elprisavtal med Fortum för samfällighetens gemensamma elförbrukning. Styrelsen har valt att fortsätta med ett fastprisavtal i ett år till med tanke på den rådande osäkerheten på elmarknaden. En till anledning varför vi i styrelsen måste ha ett fastprisavtal är att vi får leverantörsfakturan varje månad från Fortum som vi måste betala men vi fakturerar medlemmarna för denna kostnad endast var tredje månad.Därmed så ligger styrelsen ute med pengar i två månader innan vi kan täcka kostnaden med en intäkt från medlemmarna. För att vi ska begränsa denna risk så vill vi ha ett fast pris som inte fluktuerar och det underlättar också för vår fakturering då vi annars måste ändra priset vid varje medlemsfakturering. Nya priset from. 1:a februari 2023 Det nya priset för samfällighetens gemensamma elförbrukning inklusive elförbrukning i garage blir 4,30 kr inkl.moms per kWh. Vår nätägare, E.ON, har också höjt elöverföringsavgiften from. 1:a januari 2023 från 11,92 öre exkl.moms till 14,84 öre exkl.moms som också påverkar priset. Energiskatten har också höjts from. 1:a januari 2023 från 36 öre exkl.moms till 39,20 öre exkl.moms vilket också påverkar priset. Det fasta priset på 4,30 kr per kWh består av följande kostnader:Fortum –… Läs merNytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a februari 2023

Inrapportering av mätarställning för elmätare i garage

På förekommen anledning så vill vi i styrelsen påminna om att senast Onsdag 1:a juni så ska du som fastighetsägare i Finnsta 1 Samfällighetsförening rapportera in din mätarställning på din elmätare i ditt garage. Du rapporterar in din mätarställning genom att logga in i medlemssystemet på hemsidan och när du har loggat in så finns det en instruktion som beskriver hur du rapporterar in din mätarställning genom att gå in på din användarprofil i medlemssystemet. Du ska alltså INTE rapportera in mätarställningen genom vårt kontaktformulär på hemsidan. MvhStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening