Månadsfakturering av samfällighetsavgifter

Idag skickades den första månadsfakturan ut till samtliga medlemmar.Som ni redan vet så beslutade årsstämman den 27:e januari att anta styrelsens förslag att gå över till månadsfakturering from. april månad. Om ni har missat att läsa igenom beslutsunderlag, protokoll och debiteringslängden så finnas alla dessa dokument på länken nedan:Årsstämma 2024 – Finnsta 1 Samfällighetsförening Medlemmarnas individuella kostnader för hushållsvatten och elförbrukning i garage kommer att påföras på månadsfakturan var tredje månad (från april månad räknat) då vi fortfarande avläser hushållsvattnet och elförbrukning i garaget kvartalsvis. Nedan har gjort gjort en tabell som visar vilken månad som respektive kostnad kommer att faktureras för de resterande månaderna av räkenskapsåret 2024.Om man har hyrt samlingslokalen så kommer även den kostnaden att påföras fakturan som innehåller kostnader för hushållsvatten och elförbrukning i garage Faktureringsavgift påförs givetvis på varje faktura då samfälligheten har en kostnad för fakturan och samma kostnad är vi skyldiga att påföra till medlemmen. Månad Fakturerade kostnader april Samfällighetsavgift maj Samfällighetsavgift juni Samfällighetsavgift, Hushållsvatten, Elförbrukning i garage, hyra av samlingslokalen, övriga kostnader (tex kostnad för ny sopnyckel) juli Samfällighetsavgift augusti Samfällighetsavgift september Samfällighetsavgift, Hushållsvatten, Elförbrukning i garage, hyra av samlingslokalen, övriga kostnader (tex kostnad för ny sopnyckel) oktober Samfällighetsavgift november Samfällighetsavgift december… Läs merMånadsfakturering av samfällighetsavgifter

Protokoll & röstlängd från årsstämman samt styrelse och funktionärer

Nu finns protokollet samt röstlängden från årsstämman upplagda på hemsidan. Nedan finns en direktlänk till sidan där dessa dokument finns:https://www.finnsta1.se/arsstamma-2024/ Den nya styrelsen samt övriga funktionärer som blev valda på årsstämman och det konstituerande styrelsemötet kan du se på länken nedan:https://www.finnsta1.se/styrelsen-funktionarer/ Johan Skånberg | KassörStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Bristande djurhållning

Som utlovats på årsstämman så har styrelsen lagt upp en länk på vår hemsida till Länsstyrelsen, som är den myndighet som har tillsynsansvaret för djurhållning av husdjur, om man vill anmäla en medlem som har bristande djurhållning av husdjur. Vi har lagt länken under rubriken “Husdjur” på vår sida som heter “Fastighetsägarens ansvar” som finns i menyn på hemsidan under “Om oss”. Nedan är en direktlänk till den sidan:https://www.finnsta1.se/fastighetsagarens-ansvar/ Johan Skånberg | KassörStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Styrelsemötesprotokoll för verksamhetsåret 2023-2024

Nu finns samtliga styrelsemötesprotokoll för verksamhetsåret 2023-03-25 till 2024-01-27 upplagda på hemsidan. För att komma åt protokollen så loggar du in som medlem på hemsidan och för du musen över ordet “Medlemssystem” i menyn på hemsidan och sedan klickar på “Protokoll från styrelsemöten” Se bild nedan: Johan Skånberg, KassörStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Snöplogning och sandning

Det har varit lite otydligt vad som gäller för snöplogning och sandning i området.Efter en genomgång av vårt anläggningsbeslut och efter en kontakt med vår entreprenör för plogning och sandning idag så informerar vi i styrelsen härmed att samfälligheten ansvarar för att ploga och sanda våra nedfarter, framför våra garage samt gång och cykelvägarna Gullvivestigen, Mandelblomstigen och Kattfotstigen.Vår entreprenör var i området igår och plogade och sandade men missade gullvivestigen samt sandade inte överallt där de skulle sanda. Vi har nu kontaktat deras jour och de har lovat att få ut en traktor under kvällen som plogar och sandar där de missade igår. För att säkerställa att entreprenören inte missar någon gata eller område som de ska ploga och sanda så kommer vi att gå igenom deras anvisade ytor under morgondagen för att säkerställa att detta inte händer igen. Johan SkånbergKassör, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

E.ON byter ut samfällighetens gemensamma elmätare

E.ON kommer att byta ut de elmätare som samfälligheten ansvarar för som försörjer våra garage med el samt vår samlingslokal, Mandelblomstigen 28A, och vår servicebyggnad Mandelblomstigen 8A.Bytet tar ca 30 minuter och under den tiden kommer strömmen att vara avstängd.Tyvärr så får vi inte mer detaljerad information än den information som finns nedan vad gäller datum & tider så var uppmärksam på om strömmen plötsligt skulle stängas av eller vara avstängd under en tid så vet du varför. GaragenDe fyra elmätarna som vi har som försörjer garagen med el byts ut mellan 21/11 – 28/11, mellan 07.00 – 18.00. Samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A) samt servicebyggnaden (Mandelblomstigen 8A)De två elmätarna som vi har som försörjer våra två servicebyggnader med el byts ut tisdag 21/11 mellan 14.00 – 16.30.OBS! När elmätaren på Mandelblomstigen 8A är avstängd under bytet så kommer Internet, TV och fast telefoni INTE fungera Jag kommer att skapa nya inlägg på hemsidan när jag har fått information från E.ON om att respektive elmätare har blivit bytt. Johan SkånbergIT-ansvarig, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Rapport från höst städdagen 2023-11-18

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla deltagande medlemmar för en fantastiskt bra insats på städdagen idag där vi kämpade i timmar med att kratta löv, fixa lekplatser och övriga punkter på dagens arbetslista. När arbetet var slutfört så följde traditionsenlig korvgrillning. Tack för idag och vi hoppas få se så många medlemmar som möjligt på årets stämma som går av stapeln i slutet av januari 2024 (kallelsen kommer skriftligen senast två veckor innan stämman i era brevlådor). Styrelsen genom kassören Johan SkånbergFinnsta 1 Samfällighetsförening