Sommarhälsningar från Styrelsen i Finnsta1 samfällighetsförening

Hej alla medlemmar. Vi i styrelsen har nu haft vårt sista styrelsemöte inför sommaren och vill skicka en sommarhälsning till alla medlemmar. Nu är en bra tid att klippa häckarna, regler för hur det ska se ut finns på kommunens hemsida: https://www.upplands-bro.se/gata-och-trafik/vagar-och-gator/trafiksakerhet-och-tillganglighet.html#h-Hackarochvaxter Vi vill på förekommen anledning också påminna om att det är parkeringsförbud utanför fastigheterna. All parkering skall ske på därför avsedd plats. Ha en fin sommar, ses vi inte innan, så ses vi på höstens städdag, datum meddelas senare. Vänliga hälsningar, Styrelsen

Inrapportering av elmätare i garage

På grund av tekniska problem på hemsidan så har medlemmar inte kunnat skriva in elmätarställning i garaget som skulle vara inrapporterat den 31/5. Det är nu åtgärdat så den person som är fakturamottagare för fastigheten kan nu rapportera in mätarställningen som ska skrivas in i det fält där det står 31/5 på medlemsprofilen. På grund av detta problem har vi inte fått in några mätarställningar vilket gör att vi inte kan fakturera denna kostnad på medlemsfakturan för juni månad då den kommer att skickas ut den 15:e juni.Därför så kommer vi istället att fakturera kostnaden för elförbrukning i garaget på medlemsfakturan för juli månad som faktureras den 16:e juli. Jag vore tacksam om alla medlemsfastigheter har rapporterat in sin mätarställning för elmätare i garaget senast torsdagen den 20:e juni. Johan Skånberg, kassörStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Månadsfakturering av samfällighetsavgifter

Idag skickades den första månadsfakturan ut till samtliga medlemmar.Som ni redan vet så beslutade årsstämman den 27:e januari att anta styrelsens förslag att gå över till månadsfakturering from. april månad. Om ni har missat att läsa igenom beslutsunderlag, protokoll och debiteringslängden så finnas alla dessa dokument på länken nedan:Årsstämma 2024 – Finnsta 1 Samfällighetsförening Medlemmarnas individuella kostnader för hushållsvatten och elförbrukning i garage kommer att påföras på månadsfakturan var tredje månad (från april månad räknat) då vi fortfarande avläser hushållsvattnet och elförbrukning i garaget kvartalsvis. Nedan har gjort gjort en tabell som visar vilken månad som respektive kostnad kommer att faktureras för de resterande månaderna av räkenskapsåret 2024.Om man har hyrt samlingslokalen så kommer även den kostnaden att påföras fakturan som innehåller kostnader för hushållsvatten och elförbrukning i garage Faktureringsavgift påförs givetvis på varje faktura då samfälligheten har en kostnad för fakturan och samma kostnad är vi skyldiga att påföra till medlemmen. Månad Fakturerade kostnader april Samfällighetsavgift maj Samfällighetsavgift juni Samfällighetsavgift, Hushållsvatten, Elförbrukning i garage, hyra av samlingslokalen, övriga kostnader (tex kostnad för ny sopnyckel) juli Samfällighetsavgift augusti Samfällighetsavgift september Samfällighetsavgift, Hushållsvatten, Elförbrukning i garage, hyra av samlingslokalen, övriga kostnader (tex kostnad för ny sopnyckel) oktober Samfällighetsavgift november Samfällighetsavgift december… Läs merMånadsfakturering av samfällighetsavgifter

Protokoll & röstlängd från årsstämman samt styrelse och funktionärer

Nu finns protokollet samt röstlängden från årsstämman upplagda på hemsidan. Nedan finns en direktlänk till sidan där dessa dokument finns:https://www.finnsta1.se/arsstamma-2024/ Den nya styrelsen samt övriga funktionärer som blev valda på årsstämman och det konstituerande styrelsemötet kan du se på länken nedan:https://www.finnsta1.se/styrelsen-funktionarer/ Johan Skånberg | KassörStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Bristande djurhållning

Som utlovats på årsstämman så har styrelsen lagt upp en länk på vår hemsida till Länsstyrelsen, som är den myndighet som har tillsynsansvaret för djurhållning av husdjur, om man vill anmäla en medlem som har bristande djurhållning av husdjur. Vi har lagt länken under rubriken “Husdjur” på vår sida som heter “Fastighetsägarens ansvar” som finns i menyn på hemsidan under “Om oss”. Nedan är en direktlänk till den sidan:https://www.finnsta1.se/fastighetsagarens-ansvar/ Johan Skånberg | KassörStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Styrelsemötesprotokoll för verksamhetsåret 2023-2024

Nu finns samtliga styrelsemötesprotokoll för verksamhetsåret 2023-03-25 till 2024-01-27 upplagda på hemsidan. För att komma åt protokollen så loggar du in som medlem på hemsidan och för du musen över ordet “Medlemssystem” i menyn på hemsidan och sedan klickar på “Protokoll från styrelsemöten” Se bild nedan: Johan Skånberg, KassörStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Snöplogning och sandning

Det har varit lite otydligt vad som gäller för snöplogning och sandning i området.Efter en genomgång av vårt anläggningsbeslut och efter en kontakt med vår entreprenör för plogning och sandning idag så informerar vi i styrelsen härmed att samfälligheten ansvarar för att ploga och sanda våra nedfarter, framför våra garage samt gång och cykelvägarna Gullvivestigen, Mandelblomstigen och Kattfotstigen.Vår entreprenör var i området igår och plogade och sandade men missade gullvivestigen samt sandade inte överallt där de skulle sanda. Vi har nu kontaktat deras jour och de har lovat att få ut en traktor under kvällen som plogar och sandar där de missade igår. För att säkerställa att entreprenören inte missar någon gata eller område som de ska ploga och sanda så kommer vi att gå igenom deras anvisade ytor under morgondagen för att säkerställa att detta inte händer igen. Johan SkånbergKassör, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening