Höjning av Telia tvillingabonemang from 2021-06-01

De medlemmar som har fler än en TV-box i vår gruppanslutning Telia med Digital TV behöver ha ett tvilling abonnemang för att det ska fungera. Kostnaden för tvillingabonnemanget ingår INTE i avgiften för Telia Gruppanslutning (Digital TV, Internet och Fast telefoni) som ni betalar som en del av samfällighetsavgiften, utan den betalar respektive fastighetsägare/medlem separat. Ni som har denna tjänst idag har fått ett brev från Telia som informerar om att Telia höjer kostnaden för tjänsten tvilling abonnemang den 1:a juni till 129 kr per månad (oavsett hur många TV-boxar man har). Både Telia och samfällighetens IT-förvaltning rekommenderar att istället för att betala en dyr avgift för tvilling abonnemang samt kostnaden för flera TV-boxar (det ingår bara en ny TV-box i det nya Telia avtalet även om befintliga TV-boxar fortsätter att fungera) att istället använda tjänsten/appen Telia Play som ingår i vår tjänst. Med Telia play appen i din smartphone eller surfplatta kan du använda din smartphone/platta som “fjärrkontroll” och sedan köper du en Google Chromecast “Puck” eller en Apple TV och kopplar in till din TV (i valfri HDMI port) istället för en TV-box och på så sätt får du samma funktion som en TV-box men till en mindre… Läs merHöjning av Telia tvillingabonemang from 2021-06-01

UPPGRADERING AV INTERNET, TV & FAST TELEFONI

Som tidigare har informerats så uppgraderar styrelsen samfällighetens Internet, TV & fast telefonitjänst som levereras av Telia. Detta arbete har nu kommit till den fas som berör samtliga fastighetsägare i området. Tidsplan och de olika stegen beskrivs nedan samt vad alla fastighetsägare behöver förbereda för att arbetet skall kunna genomföras. Arbetet utförs av vår servicepartner Eltel Networks. Arbetet kommer INTE att påverka befintlig Internet, TV och telefonitjänst annat än ett kort avbrott i tjänsterna när teknikerna utför sitt arbete. När arbetet är slutfört så kommer tjänsterna att fungera som vanligt igen. Mer detaljer finns nedan:STEG 1 – BYTE AV MEDIAKONVERTERARE (Obs! Tiderna är ungefärliga):När nedanstående arbete utförs så kommer det vara ett kort avbrott för respektive fastighetsägare när mediakonverteraren byts. När arbetet är klart så kommer tjänsterna fungera som vanligt igen. Måndag 3:e Maj – Gullvivestigen09.00 – 11.00, Gullvivestigen 2 – 2412.00 – 16.00, Gullvivestigen 26 – 50Tisdag 4:e Maj – Mandelblomstigen09.00 – 11.00, Mandelblomstigen 2 – 2412.00 – 16.00, Mandelblomstigen 26 – 42 Onsdag 5:e Maj – Kattfotstigen09.00 – 11.00, Kattfotstigen 2 – 2412.00 – 17.00, Kattfotstigen 26 – 56Vad innebär det för dig och vad behöver du förbereda ? Du måste vara hemma och öppna upp för teknikern… Läs merUPPGRADERING AV INTERNET, TV & FAST TELEFONI

Sopning av området

Nu på måndag 2021-04-26 kommer ett företag och sopar bort grus i vårt område, denna gång kommer båda nedfarterna och mellan garagen bli grusfria. Under denna dag vill vi att parkeringsplatserna i nedfarterna ner mot H14 och H15 inte används så att det blir rent och fint. Så om ni väntar besök denna dag, be dem parlera på annan plats och hitta alternativa parkeringar till era egna fordon är ni snälla. Har ni frågor eller synpunkter kan ni maila Per Loftén (M40) på viceordforande@finnsta1.se

Lansering av samfällighetens hemsida

Idag är det en speciell dag i samfällighetens historia. Idag har samfälligheten äntligen en hemsida som ersätter huspärmen som har fyllt en viktig funktion för nya och befintliga medlemmar i samfälligheten under många år. Styrelsen hoppas att hemsidan skall vara minst lika bra som huspärmen men även kunna erbjuda nya möjligheter. Hemsidan är inte helt klar ännu men innehåller samma information som finns i huspärmen samt givetvis ytterligare information som har tillkommit sedan den senaste versionen av huspärmen togs fram av styrelsen 2015. Hemsidan riktar sig till medlemmarna av samfälligheten men givetvis även till blivande nya medlemmar i samfälligheten. Styrelsen har jobbat under cirka sex månaders tid med att förbereda lansering av samfällighetens hemsida men för att kunna lansera hemsidan så krävdes det en förändringar av stadgarna. Styrelsen framlade ett förslag på nya stadgar som möjliggjorde en hemsida på årsstämman den 31:a mars 2021 och förslaget godtogs av en majoritet av medlemmarna. Sedan måste de nya stadgarna godkännas och registreras av Lantmäteriet innan de kan tas i bruk vilket skedde den nionde april 2021. I och med detta så kunde hemsidan lanseras. Jag hoppas att hemsidan kommer att underlätta för medlemmarna och styrelsen att nå ut med information och möjliggöra… Läs merLansering av samfällighetens hemsida