Nya styrelsens första möte – arbetsmöte

Idag hade den nya styrelsen sitt första arbetsmöte efter konstituerande styrelsemöte. Mötet var ett arbetsmöte, ej protokollfört då det ej är ett formellt styrelsemöte och inga formella beslut togs rörande förvaltningen, för att gå igenom med den nya ordföranden, Per Olav Eidsvoll, arbetsrutiner för styrelsens förvaltning och förberedelser inför det första styrelsemötet den 6:e april.Det var ett mycket trevligt möte och vi i styrelsen som har bott i området länge hade möjlighet att få mycket intryck och upplevelser på förslag och förbättringar från vår nya ordförande Per Olav som flyttade in i området i november 2021.

Byte av vattenmätare – Påminnelse

Styrelsen vill påminna om det kommande arbetet nästa vecka med byte av vattenmätaren för hushållsvatten i din fastighet. Samtliga fastighetsägare har under eftermiddagen fått en skriftlig påminnelse i sin fastighetsbox/postbox med samma information som följer nedan. Techem IMD-system har fått i uppdrag att byta vattenmätarna i alla medlems fastigheter.Arbetet innebär att Techem IMD-system behöver få tillgång till bostaden enligt nedan schema: Onsdag 30 mars13.00 – 17.00, Gullvivestigen 2 – 2415.00 – 19.00, Gullvivestigen 26 – 50 Torsdag 31 mars08.00 – 12.00, Mandelblomstigen 2 – 2412.00 – 16.00, Mandelblomstigen 26 – 4215.00 – 19.00, Kattfotstigen 2 – 24 Fredag 1 april08.00 – 12.00, Kattfotstigen 26 – 56 Bytet innebär att vattnet kommer vara avstängt en kort stund. Techem IMD-system har tyvärr ingen möjlighet att boka mer specifika tider. Vänligen lämna nycklar till en granne om ni inte har möjlighet att vara hemma. Mätaren sitter efter avstängningsventilen där vattnet kommer in i ert hus. Vänligen plocka undan framför och på golvet runt omkring så att där är gott om plats att arbeta och så att där inte står något som är känsligt för vatten på golvet bredvid. Om det är någonting du som fastighetsägare behöver informera Techem IMD-system om eller om du… Läs merByte av vattenmätare – Påminnelse

Viktig information om medlemssystem på hemsidan

I det pågående arbetet med att modernisera samfällighetens förvaltning, kommer styrelsen att övergå till digital inrapportering av el i garage (elmätare) via samfällighetens hemsida, www.finnsta1.se. Styrelsen har skapat ett medlems system på hemsidan där man som medlem loggar in och rapporterar in sin avläsning av mätarställning för elmätare i garage kvartalsvis. Medlems systemet kommer också att användas till andra funktioner såsom bokning av vår samlingslokal. Som vi tidigare har meddelat kommer vi dock INTE att behöva avläsning av förbrukning för elmätare i garage förrän 2:a juli (dvs för kvartal 2) eftersom kostnaden för kvartal 1 ligger kvar enligt nuvarande debiteringslängd som kommer att uppdateras efter årsmötet. Varför genomförs förändringen och när börjar den gälla? Samfällighetens förvaltning har dels att krav enligt samfällighetslagen att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister, dels behöver vi öka frekvensen av inrapportering av elmätare i garage som tidigare meddelats i utskick i era brevlådor och på hemsidan 2021-12-17. Dessa två skäl är huvudorsaken till att vi nu skapar ett medlems system.Systemet tas i bruk 2022-03-07 och samtliga fastighetsägare måste ha registrerat sig som användare i systemet senast 2022-06-01. Vad behöver jag göra? Du måste registrera dig som användare i systemet. Nedan följer instruktioner hur du går tillväga: Gå… Läs merViktig information om medlemssystem på hemsidan

Viktig information om byte av vattenmätare i din fastighet

I det pågående arbetet med att modernisera samfällighetens förvaltning och säkerställa en korrekt och rättvis debitering av hushållsvatten så kommer vi att byta ut samtliga vattenmätare i medlemsfastigheterna. Vattenmätaren i din fastighet är en del av vårt anläggningsbeslut rörande hushållsvatten. Därmed är det samfällighetens ansvar att förvalta och inte enskild fastighetsägares ansvar. Avläsning av vattenmätaren är ett krav för att styrelsen skall kunna debitera enskild fastighetsägare för hushållsvatten enligt gällande anläggningsbeslut. Den nya vattenmätaren kommer att fjärr avläsas en gång per kvartal av vår leverantör IMD System & Tjänster. Informationen kommer styrelsen att använda som debiteringsunderlag till kvartalsfakturan för det kvartal som avläsningen berör. I samband med detta byte så har också styrelsen tecknat ett tjänsteavtal med IMD System & Tjänster där det ingår en webbportal där varje medlem kan logga in och se sin förbrukning. Det ingår också support via telefon och e-post där du som medlem/fastighetsägare kan ställa frågor kring systemet, avläsning, m.m. Efter att systemet är driftsatt så är det IMD System & Tjänster som ansvarar för drift, support och förvaltning av systemet och det är till dem som medlemmarna får vända sig och inte till samfällighetens styrelse. Varför genomförs förändringen och när börjar den gälla? Samfällighetens… Läs merViktig information om byte av vattenmätare i din fastighet