Protokoll från styrelsemöte 2022-04-06

Nu finns protokollet upplagt från styrelsemötet 2022-04-06. Du kommer åt protokollet genom att logga in i medlemssystemet på vår hemsida. Sedan går du in i menyn “medlemssystem” och väljer “Protokoll från styrelsemöten”.

Johan Skånberg
IT-ansvarig, Styrelsen
Finnsta 1 Samfällighetsförening