Välkomna till samfällighetens städdag 12 november kl. 09:00-13:00

Vi i styrelsen samt andra funktionärer i samfälligheten bjuder in till höstens städdag 12 november klockan 09.00.   Vi möts upp vid hus 15 på adressen Mandelblomstigen 28A kl 09:00 för att gå genom dom olika arbetsområden.  När man är klara så hjälps vi åt så att vi alla blir klara vid 13-tiden.   Kaffe och kex kommer serveras klockan 09.00 vid hus 15.  Klockan 13 är det dags för gemensam korvgrillning.   Ta gärna också tillfället i akt att prata med oss i styrelsen samt våra funktionärer.   Väl mött med förhoppningar om en god uppslutning, vackert väder och ett gott humör!   Styrelsen för Finnsta 1 Samfällighetsförening 

Inrapportering av mätarställning för elmätare i garage

På förekommen anledning så vill vi i styrelsen påminna om att senast Onsdag 1:a juni så ska du som fastighetsägare i Finnsta 1 Samfällighetsförening rapportera in din mätarställning på din elmätare i ditt garage. Du rapporterar in din mätarställning genom att logga in i medlemssystemet på hemsidan och när du har loggat in så finns det en instruktion som beskriver hur du rapporterar in din mätarställning genom att gå in på din användarprofil i medlemssystemet. Du ska alltså INTE rapportera in mätarställningen genom vårt kontaktformulär på hemsidan. MvhStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Sopning i området fredag 6:e maj

Nu på fredag 2022-05-06 så kommer ett företag och sopar bort grus i vårt område, denna gång kommer båda nedfarterna och mellan garagen bli grusfria. Under denna dag vill vi att parkeringsplatserna i nedfarterna ner mot H14 och H15 och platserna vid garagen inte används så att det blir rent och fint. Så om ni väntar besök denna dag, be dem parkera på annan plats och hitta alternativa parkeringar till era egna fordon är ni snälla. Har ni frågor eller synpunkter kan ni maila Per Loftén (M40) på gdpransvarig@finnsta1.se Vänliga hälsningarStyrelsen

Bokning av samlingslokalen – Bokningskalender i medlemssystemet

From idag (2022-04-23) så införs vår nya rutin för bokning av samlingslokalen. Man bokar vår samlingslokal på Mandelblomstigen 28A via medlemssystemet på vår hemsida, www.finnsta1.se. När du har loggat in som medlem så finns nu alternativet “Bokning av samlingslokalen” i menyn “Medlemssystem”. På bokningssidan så väljer du vilka dagar som du vill boka samt anger bokningsinformationen som fritidskommittén behöver för bokningen. På bokningssidan står också boknings och ordningsreglerna. På årsmötet 2022-03-23 så beslutades det att införa en hyreskostnad på 250 kr för lokalen samt ytterligare 250 kr om ordningsreglerna missköts. Denna kostnad gäller således from. 2022-03-23 och alla bokningar som görs från det datumet och framåt. Ordningregler och hyreskostnaden står också på den uppdaterade publika sidan på vår hemsida:Två servicebyggnader för fritidsändamål MvhJohan SkånbergStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening