Nytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a februari 2023

Styrelsen har tecknat ett nytt 1-års fast elprisavtal med Fortum för samfällighetens gemensamma elförbrukning. Styrelsen har valt att fortsätta med ett fastprisavtal i ett år till med tanke på den rådande osäkerheten på elmarknaden.

En till anledning varför vi i styrelsen måste ha ett fastprisavtal är att vi får leverantörsfakturan varje månad från Fortum som vi måste betala men vi fakturerar medlemmarna för denna kostnad endast var tredje månad.
Därmed så ligger styrelsen ute med pengar i två månader innan vi kan täcka kostnaden med en intäkt från medlemmarna. För att vi ska begränsa denna risk så vill vi ha ett fast pris som inte fluktuerar och det underlättar också för vår fakturering då vi annars måste ändra priset vid varje medlemsfakturering.

Nya priset from. 1:a februari 2023

Det nya priset för samfällighetens gemensamma elförbrukning inklusive elförbrukning i garage blir 4,30 kr inkl.moms per kWh.

Vår nätägare, E.ON, har också höjt elöverföringsavgiften from. 1:a januari 2023 från 11,92 öre exkl.moms till 14,84 öre exkl.moms som också påverkar priset.

Energiskatten har också höjts from. 1:a januari 2023 från 36 öre exkl.moms till 39,20 öre exkl.moms vilket också påverkar priset.

Det fasta priset på 4,30 kr per kWh består av följande kostnader:
Fortum – Elförbrukning: 289,80 öre
E.ON – Elöverföringsavgift: 14,84 öre
E.ON – Energiskatt: 39,20 öre
Moms 25%: 85,96 öre

Extra avläsning av elmätare i garage

Eftersom det blir ett nytt elpris på förbrukningen i garagen den 1:a februari så måste vi be er att läsa av elmätaren i garagen en extra gång den 31/1 då vi måste dela upp debiteringen på det två olika elpriserna när vi skickar ut medlemsfakturan för kvartal 1 2023 som vi kommer att skicka ut ca 15:e mars.

Ni läser av och rapporterar in mätarställningen som vanligt i medlems systemet på hemsidan.