Protokoll från årsstämman och konstituerande styrelsemöte

Nu finns protokollet från årsstämman 2023-03-25 upplagt på vår hemsida. Nedan är en länk till sidan för stämman där du finner protokollet samt röstlängden.

Årsstämma 2023

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet 2023-03-25 är också upplagt som du som vanligt hittar på sidan styrelsemötesprotokoll som du kommer åt genom att logga in som medlem på hemsidan.

Styrelsen
Finnsta 1 Samfällighetsförening