Årsstämma och motion från medlem

Vi i styrelsen vill påminna våra medlemmar om att årsstämman för räkenskapsåret 2023 kommer att ske i slutet av januari 2024 vilket innebär att om du som medlem vill skicka in en motion till stämman så måste den vara styrelsen tillhanda senast sista november 2023. Motionen ska vara skriftlig och det ska framgå tydligt på motionen vem som har skickat in den.Motionen kan antingen lämnas i styrelsens postbox vid M28A eller via vårt kontaktformulär på hemsidan. MvhStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening