Rapport från höst städdagen 2023-11-18

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla deltagande medlemmar för en fantastiskt bra insats på städdagen idag där vi kämpade i timmar med att kratta löv, fixa lekplatser och övriga punkter på dagens arbetslista. När arbetet var slutfört så följde traditionsenlig korvgrillning. Tack för idag och vi hoppas få se så många medlemmar som möjligt på årets stämma som går av stapeln i slutet av januari 2024 (kallelsen kommer skriftligen senast två veckor innan stämman i era brevlådor). Styrelsen genom kassören Johan SkånbergFinnsta 1 Samfällighetsförening