Snöplogning och sandning

Det har varit lite otydligt vad som gäller för snöplogning och sandning i området.Efter en genomgång av vårt anläggningsbeslut och efter en kontakt med vår entreprenör för plogning och sandning idag så informerar vi i styrelsen härmed att samfälligheten ansvarar för att ploga och sanda våra nedfarter, framför våra garage samt gång och cykelvägarna Gullvivestigen, Mandelblomstigen och Kattfotstigen.Vår entreprenör var i området igår och plogade och sandade men missade gullvivestigen samt sandade inte överallt där de skulle sanda. Vi har nu kontaktat deras jour och de har lovat att få ut en traktor under kvällen som plogar och sandar där de missade igår. För att säkerställa att entreprenören inte missar någon gata eller område som de ska ploga och sanda så kommer vi att gå igenom deras anvisade ytor under morgondagen för att säkerställa att detta inte händer igen. Johan SkånbergKassör, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening