Protokoll & röstlängd från årsstämman samt styrelse och funktionärer

Nu finns protokollet samt röstlängden från årsstämman upplagda på hemsidan. Nedan finns en direktlänk till sidan där dessa dokument finns:
https://www.finnsta1.se/arsstamma-2024/

Den nya styrelsen samt övriga funktionärer som blev valda på årsstämman och det konstituerande styrelsemötet kan du se på länken nedan:
https://www.finnsta1.se/styrelsen-funktionarer/

Johan Skånberg | Kassör
Styrelsen
Finnsta 1 Samfällighetsförening