Månadsfakturering av samfällighetsavgifter

Idag skickades den första månadsfakturan ut till samtliga medlemmar.
Som ni redan vet så beslutade årsstämman den 27:e januari att anta styrelsens förslag att gå över till månadsfakturering from. april månad. Om ni har missat att läsa igenom beslutsunderlag, protokoll och debiteringslängden så finnas alla dessa dokument på länken nedan:
Årsstämma 2024 – Finnsta 1 Samfällighetsförening

Medlemmarnas individuella kostnader för hushållsvatten och elförbrukning i garage kommer att påföras på månadsfakturan var tredje månad (från april månad räknat) då vi fortfarande avläser hushållsvattnet och elförbrukning i garaget kvartalsvis. Nedan har gjort gjort en tabell som visar vilken månad som respektive kostnad kommer att faktureras för de resterande månaderna av räkenskapsåret 2024.
Om man har hyrt samlingslokalen så kommer även den kostnaden att påföras fakturan som innehåller kostnader för hushållsvatten och elförbrukning i garage

Faktureringsavgift påförs givetvis på varje faktura då samfälligheten har en kostnad för fakturan och samma kostnad är vi skyldiga att påföra till medlemmen.

MånadFakturerade kostnader
aprilSamfällighetsavgift
majSamfällighetsavgift
juniSamfällighetsavgift, Hushållsvatten, Elförbrukning i garage, hyra av samlingslokalen, övriga kostnader (tex kostnad för ny sopnyckel)
juliSamfällighetsavgift
augustiSamfällighetsavgift
september Samfällighetsavgift, Hushållsvatten, Elförbrukning i garage, hyra av samlingslokalen, övriga kostnader (tex kostnad för ny sopnyckel)
oktober Samfällighetsavgift
novemberSamfällighetsavgift
decemberSamfällighetsavgift, Hushållsvatten, Elförbrukning i garage, hyra av samlingslokalen, övriga kostnader (tex kostnad för ny sopnyckel)

Johan Skånberg, kassör
Styrelsen
Finnsta 1 Samfällighetsförening