Nytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a februari 2023

Styrelsen har tecknat ett nytt 1-års fast elprisavtal med Fortum för samfällighetens gemensamma elförbrukning. Styrelsen har valt att fortsätta med ett fastprisavtal i ett år till med tanke på den rådande osäkerheten på elmarknaden. En till anledning varför vi i styrelsen måste ha ett fastprisavtal är att vi får leverantörsfakturan varje månad från Fortum som vi måste betala men vi fakturerar medlemmarna för denna kostnad endast var tredje månad.Därmed så ligger styrelsen ute med pengar i två månader innan vi kan täcka kostnaden med en intäkt från medlemmarna. För att vi ska begränsa denna risk så vill vi ha ett fast pris som inte fluktuerar och det underlättar också för vår fakturering då vi annars måste ändra priset vid varje medlemsfakturering. Nya priset from. 1:a februari 2023 Det nya priset för samfällighetens gemensamma elförbrukning inklusive elförbrukning i garage blir 4,30 kr inkl.moms per kWh. Vår nätägare, E.ON, har också höjt elöverföringsavgiften from. 1:a januari 2023 från 11,92 öre exkl.moms till 14,84 öre exkl.moms som också påverkar priset. Energiskatten har också höjts from. 1:a januari 2023 från 36 öre exkl.moms till 39,20 öre exkl.moms vilket också påverkar priset. Det fasta priset på 4,30 kr per kWh består av följande kostnader:Fortum –… Läs merNytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a februari 2023

Välkomna till samfällighetens städdag 12 november kl. 09:00-13:00

Vi i styrelsen samt andra funktionärer i samfälligheten bjuder in till höstens städdag 12 november klockan 09.00.   Vi möts upp vid hus 15 på adressen Mandelblomstigen 28A kl 09:00 för att gå genom dom olika arbetsområden.  När man är klara så hjälps vi åt så att vi alla blir klara vid 13-tiden.   Kaffe och kex kommer serveras klockan 09.00 vid hus 15.  Klockan 13 är det dags för gemensam korvgrillning.   Ta gärna också tillfället i akt att prata med oss i styrelsen samt våra funktionärer.   Väl mött med förhoppningar om en god uppslutning, vackert väder och ett gott humör!   Styrelsen för Finnsta 1 Samfällighetsförening 

Inrapportering av mätarställning för elmätare i garage

På förekommen anledning så vill vi i styrelsen påminna om att senast Onsdag 1:a juni så ska du som fastighetsägare i Finnsta 1 Samfällighetsförening rapportera in din mätarställning på din elmätare i ditt garage. Du rapporterar in din mätarställning genom att logga in i medlemssystemet på hemsidan och när du har loggat in så finns det en instruktion som beskriver hur du rapporterar in din mätarställning genom att gå in på din användarprofil i medlemssystemet. Du ska alltså INTE rapportera in mätarställningen genom vårt kontaktformulär på hemsidan. MvhStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Sopning i området fredag 6:e maj

Nu på fredag 2022-05-06 så kommer ett företag och sopar bort grus i vårt område, denna gång kommer båda nedfarterna och mellan garagen bli grusfria. Under denna dag vill vi att parkeringsplatserna i nedfarterna ner mot H14 och H15 och platserna vid garagen inte används så att det blir rent och fint. Så om ni väntar besök denna dag, be dem parkera på annan plats och hitta alternativa parkeringar till era egna fordon är ni snälla. Har ni frågor eller synpunkter kan ni maila Per Loftén (M40) på gdpransvarig@finnsta1.se Vänliga hälsningarStyrelsen

Bokning av samlingslokalen – Bokningskalender i medlemssystemet

From idag (2022-04-23) så införs vår nya rutin för bokning av samlingslokalen. Man bokar vår samlingslokal på Mandelblomstigen 28A via medlemssystemet på vår hemsida, www.finnsta1.se. När du har loggat in som medlem så finns nu alternativet “Bokning av samlingslokalen” i menyn “Medlemssystem”. På bokningssidan så väljer du vilka dagar som du vill boka samt anger bokningsinformationen som fritidskommittén behöver för bokningen. På bokningssidan står också boknings och ordningsreglerna. På årsmötet 2022-03-23 så beslutades det att införa en hyreskostnad på 250 kr för lokalen samt ytterligare 250 kr om ordningsreglerna missköts. Denna kostnad gäller således from. 2022-03-23 och alla bokningar som görs från det datumet och framåt. Ordningregler och hyreskostnaden står också på den uppdaterade publika sidan på vår hemsida:Två servicebyggnader för fritidsändamål MvhJohan SkånbergStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening