Elarbete och upprustning i samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A) – Klart

Nu är lokalen upprusta med ny belysning i entrén, allrummet och i pentryt. Samtliga eluttag är nu jordade och skyddas av en personskyddsautomat (kombinerad jordfelsbrytare och automatsäkring). Belysningen i allrummet och pentryt är dessutom dimbar och nu går det att dimma ner och dela av allrummet i två delar så att den blivande TV delen kan dimmas ner medans den främre delen av allrummet kan ha starkare belysning. Det är även förberett för den TV som kommer att köpas in och installeras inom kort. Nedan är lite bilder på hur det ser ut nu i lokalen. Johan SkånbergIT-ansvarig, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Elarbete och upprustning i samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A)

Imorgon Torsdag 20/1 och Fredag 21/1 så kommer vår entreprenör Angerfelt El & Entreprenad att arbete i vår samlingslokal för att utföra förnyelse och underhåll i lokalen som sammanfattningsvis innebär följande: Ny takbelysning i entrén, det stora allmänna utrymmet och i pentryt som är LED baserad och anpassad efter våra behov av en “allmän belysning”. Belysningen i det allmänna utrymmet går också att dimma ner när man tex. har fest eller tittar på TV och är uppdelat på den främre och bakre delen av lokalen som gör att man kan dimma ner delen där TV’n kommer att sitta medans den främre delen mot pentryt kan ha en starkare belysning.LED gör också att belysningen är relativt underhållsfri och har en lång livslängd Samtliga ojordade eluttag kommer att bytas mot jordade eluttag och även samtliga strömställare/lysknappar kommer att bytas till nya för att säkerställa att vi följer gällande elsäkerhetsstandard. En jordfelsbrytare kommer också att installeras (personskyddsautomat) återigen för att säkerställa vår säkerhet och för att följa gällande standard. Nätverksuttag och eluttag kommer att installeras på kortsidan mot fastighetsboxarna (den helvita väggen) för att förbereda för installation av den TV’n som kommer att inköpas och monteras i Februari enligt motion och beslut från… Läs merElarbete och upprustning i samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A)

Viktig information om inrapportering av förbrukning av hushållsvatten och elmätare i garage!

I det pågående arbetet med att modernisera samfällighetens förvaltning, kommer styrelsen att övergå till digital inrapportering av hushållsvatten och el i garage (elmätare) via samfällighetens hemsida, www.finnsta1.se. Styrelsen har skapat ett medlemssystem på hemsidan där man som medlem kan logga in och rapportera in sin avläsning av mätarställning för hushållsvatten och elmätare i garage kvartalsvis. Medlemssystemet kommer också att användas till andra funktioner också framöver som tex. bokning av vår samlingslokal. Detta system kommer att tas i bruk i kvartal 2 2022 och i god tid innan dess kommer du som medlem att få information i din brevlåda hur du registrerar dig som medlem och rapporterar in förbrukningen. Kvartal 1 2022 kommer således att debiteras med samma kostnad för hushållsvatten och elmätare som tidigare kvartal för räkenskapsåret 2021.Innan vi går över till det nya systemet så behöver vi dock ha en sista avläsning ”manuellt” som du rapporterar in med hjälp av formuläret på nästa sida. Varför genomförs förändringen och när börjar den gälla? Samfälligheten tar en oerhört stor finansiell risk med att rapportera in förbrukning för el och vatten en gång per år som sedan debiteras ett år i efterskott. Elpriserna på elmarknaden är oerhört instabila för en längre tid… Läs merViktig information om inrapportering av förbrukning av hushållsvatten och elmätare i garage!

Styrelsen önskar God Jul & Gott Nytt År

Vi i styrelsen vill tacka våra medlemmar för ert tålamod och förtroende för styrelsen trots alla utmaningar som detta året har inneburit med COVID-19 pandemi som har gjort att styrelsen har fått varit väldigt kreativa för att kunna genomdriva och förvalta samfälligheten och även i vår ständiga strävan för förbättringsåtgärder för oss alla i samfälligheten som vi hoppas att ni också tar del av. Vi önskar alla våra medlemmar God Jul & Gott Nytt År! StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Välkomna till samfällighetens höststäddag 13 november 2021 kl. 09:00!

Då var det dags för samfällighetens gemensamma höstaktivitet – städdagen. Som vanligt kommer vi träffas vid M-28A (hus 15) kl. 09:00. Denna gång kommer vi först hålla en kort extrastämma (se separat kallelse för denna). När den är avslutad kommer vi att som vanligt gå igenom dagens arbetsområden. När alla är klara med sitt så hjälps vi åt så att alla kan räkna med att bli färdiga för dagen vid 13-tiden. Kom ihåg att alla skräpsäckar ska bäras upp till vägen där nedfarterna börjar, så att det är lätt för dem som ska transportera bort dem att hitta dem. För att inte bidra till att Corona-viruset återigen börjar sprida sig, kommer vi även denna gång att hålla oss utomhus. Därmed blir det ingen gemensam frukost. Däremot kommer vi att återuppta korvgrillningen som vi räknar med att ha runt 12-tiden som vanligt. Från styrelsens sida vill vi även uppmana alla att ta chansen att prata med oss i styrelsen och alla andra funktionärer under städdagen för att lära känna oss bättre och för att framföra dina synpunkter och tankar kring samfällighetens fortsatta utveckling och framtid. Väl mött med förhoppningar om en god uppslutning, bra tur med vädret och ett gott humör!… Läs merVälkomna till samfällighetens höststäddag 13 november 2021 kl. 09:00!

Kallelse till samfällighetens extrastämma 13 november 2021 kl. 09:00

I samband med vårens stämma i mars 2021, lyckades stämman inte tillsätta någon valberedning. För att tillsätta en valberedning, vilket avsevärt underlättar nomineringsarbetet och tillsättandet av en ny styrelse och andra förtroendeposter, har nuvarande styrelse valt att utlysa en extrastämma i samband med höstens städdag. Städdagen kommer alltså att inledas med en extrastämma kl. 09:00, och den kommer att hållas på lekplatsen i anslutning till Mandelblomstigen 28A (hus 15). Styrelsen kommer inte att ta fler initiativ till att hålla extrastämmor för att tillsätta en valberedning fram till mars, då vi har andra arbetsuppgifter att utföra. Ifall någon valberedning inte kan tillsättas under den här extrastämman, så blir det nästa årsstämma som utan valberedningens förslag direkt får föreslå och tillsätta samfällighetens styrelse och förtroendeposter. Dagordning Tid och plats: 13 november 2021 kl. 09:00, lekplatsen, Mandelblomstigen 28A (Hus 15). Mötets öppnande. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justerare, tillika rösträknare. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. Val av ledamöter till valberedningen. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt. Styrelsen för Finnsta-1 Samfällighetsförening.

Glad midsommar till alla medlemmar!

Det har snart gått tre månader sedan den nya styrelsen tillträdde efter årsstämman i mars. För oss invalda har tiden gått väldigt fort, och vi tycker att det därmed kan vara på sin plats att informera om vårt styrelsearbete och vilka frågor som vi för närvarande arbetar med. Styrelsens första ordinarie möte hölls den 14 april, och kom att innebära en flygande start för verksamheten. Det fanns flera frågor som styrelsen var tvungen att klara av i närtid: sopning av nedfarterna och garagen, planering av städdagen 17 april, liksom alla praktiska frågor kring övergången till det nya avtalet med Telia, inklusive utdelningen av nya routrar och TV-boxar. Eftersom samfällighetens hemsida lanserades ungefär vid den här tiden var vi också tvungna att sätta oss in i hur den såg ut och fungerade för att kunna ta hand om inkommande frågor och själva lära oss hur man lägger upp information. Styrelsens nya kassör har också haft att sätta sig in i bokföringen, lära sig hantera det nya bokföringsprogrammet och lägga upp ett system för att kunna hantera såväl digitala fakturor som pappersfakturor för samfällighetsavgiften till medlemmarna. Vår arbetsbelastning under våren har därmed varit mycket hög, och mest tid har gått åt till… Läs merGlad midsommar till alla medlemmar!

Första fysiska styrelsemötet i år

Igår hade vi vårt första fysiska styrelsemöte i vår samlingslokal, Mandelblomstigen 28A, sedan pandemin började och vi i styrelsen kan konstatera att trots att det är smidigt med virtuella möten via Teams så går det inte att jämföra med ett fysiskt möte vad gäller den sociala kontakten och samkvämet. Dagen till ära så hade jag också med mig fikabröd då våra sittningar blir ganska långa men händelserika och fruktsamma. Johan Skånberg, IT-ansvarig, Finnsta 1 Samfällighetsförening

Telia gruppanslutning/kollektivt avtal – Uppgradering klar

Nu är Telia klar med flytten av samfällighetens Telia kollektivt avtal/gruppanslutning till vårt nya avtal. Det innebär att samtliga fastighetsägare nu har en internet hastighet på 100/100 mbps. Övriga tjänster (TV och Telefoni) är samma som tidigare. Detta innebär också att varje fastighetsägare kan beställa en uppgradering av sin internet hastighet till 250/250, 500/500 eller 1000/1000 mbps som bekostas av fastighetsägaren själv. OBS! För att Telia skall kunna uppgradera hastigheten så krävs det att fastighetsägaren har den nya routern som delades ut i helgen 15-16/5 samt att man har korrekt kabel (Cat6) ansluten mellan mediakonverteraren och routern. Om man använder den kabeln som följde med den nya routern så har man korrekt kabel. Om man behöver köpa en längre kabel så är det viktigt att den skall vara av typen Cat6 och inte Cat5e då den kabeln bara är godkänd för en maxhastighet på 100 mbps.Fastighetsägaren får bekosta uppgraderingen av hastigheten själv och mer information finns på vår sida om Internet & TV. Om man som fastighetsägare vill förbättra täckningen i sin fastighet på de trådlösa nätverket så kan man köpa en Smart Wifi extender som man placerar på tex övervåningen som kraftigt förbättrar täckningen och hastigheten på Internet och… Läs merTelia gruppanslutning/kollektivt avtal – Uppgradering klar