Sopning i området fredag 6:e maj

Nu på fredag 2022-05-06 så kommer ett företag och sopar bort grus i vårt område, denna gång kommer båda nedfarterna och mellan garagen bli grusfria. Under denna dag vill vi att parkeringsplatserna i nedfarterna ner mot H14 och H15 och platserna vid garagen inte används så att det blir rent och fint. Så om ni väntar besök denna dag, be dem parkera på annan plats och hitta alternativa parkeringar till era egna fordon är ni snälla. Har ni frågor eller synpunkter kan ni maila Per Loftén (M40) på gdpransvarig@finnsta1.se Vänliga hälsningarStyrelsen

Bokning av samlingslokalen – Bokningskalender i medlemssystemet

From idag (2022-04-23) så införs vår nya rutin för bokning av samlingslokalen. Man bokar vår samlingslokal på Mandelblomstigen 28A via medlemssystemet på vår hemsida, www.finnsta1.se. När du har loggat in som medlem så finns nu alternativet “Bokning av samlingslokalen” i menyn “Medlemssystem”. På bokningssidan så väljer du vilka dagar som du vill boka samt anger bokningsinformationen som fritidskommittén behöver för bokningen. På bokningssidan står också boknings och ordningsreglerna. På årsmötet 2022-03-23 så beslutades det att införa en hyreskostnad på 250 kr för lokalen samt ytterligare 250 kr om ordningsreglerna missköts. Denna kostnad gäller således from. 2022-03-23 och alla bokningar som görs från det datumet och framåt. Ordningregler och hyreskostnaden står också på den uppdaterade publika sidan på vår hemsida:Två servicebyggnader för fritidsändamål MvhJohan SkånbergStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Inrapportering av mätarställning och registrering av användare i medlemssystemet

Vi i styrelsen vill påminna de medlemmar som inte har registrerat sig som medlemmar i medlemssystemet att det måste göras senast 2022-05-31 eftersom inrapportering av elmätare i garage måste ske 2022-06-01 via medlemssystemet. Nedan följer lite mer information gällande avläsningsperioder och vilka datum under 2022 som samtliga medlemmar måste rapportera in mätarställning på elmätaren i garaget. Du rapporterar in din avläsning av mätarställning för din elmätare i ditt garage på din medlemsprofil sida. Nedan följer lite information när du ska rapportera in och för vilken period.Instruktion för hur du rapporterar in finner du på startsidan för medlemmar som du kommer till när du loggar in i medlemssystemet på hemsidan. Avräkningsperioder samt datum för avläsning/inrapportering: Avräkningsperiod januari – maj:Avläsning & inrapportering skall göras 1:a juni (debiteras på medlemsfakturan för kvartal 2) Avräkningsperiod juni – augusti:Avläsning & inrapportering skall göras 1:a september (debiteras på medlemsfakturan för kvartal 3) Avräkningsperiod september – november:Avläsning & inrapportering skall göras 1:a december (debiteras på medlemsfakturan för kvartal 4) Avräkningsperiod december 2022 – februari 2023Avläsning & inrapportering skall göras 1:a mars 2023 (debiteras på medlemsfakturan för kvartal 1 2023) Den första avräkningsperioden blir längre än normalt då föregående inrapportering & avläsning skedde 2021-12-31 och nästa avläsning blir 2022-06-01.Eftersom medlemmarnas kostnad för kvartal 1 2022 (inklusive… Läs merInrapportering av mätarställning och registrering av användare i medlemssystemet

Utbyte av gamla vattenmätare – Allmän information gällande bytet till nya vattenmätaren

På förekommen anledning så vill vi i styrelsen informera om något som flera fastighetsägare har frågat till vår entreprenör, IMD System & tjänster, vid utbytet av den gamla vattenmätare till den nya vattenmätaren. Ett flertal fastighetsägare har upplevt att den nya vattenmätaren visar så mycket högre siffror efter bytet jämfört med den gamla mätaren. Hur kan det bli så? Det är en vanligt förekommande fråga när föreningar byter ut gamla mätare till nya. Inte sällan har de gamla mätarna suttit monterade längre än de rekommenderade 10 åren. De visar därför ofta fel, och det innebär alltid att mätaren “går trögt” och att vatten kan passera utan att det registreras någon förbrukning.  Det är i praktiken omöjligt att mätaren registrerar en större volym än den som passerar mätaren, det är vattnet som passerar som får räkneverket att snurra. Prova gärna att fylla en hink med 10 l vatten och kontrollera mätaren före och efter.  Nu har ni haft mätarna så kort tid att dygnsvariationer dessutom spelar stor roll. Det är inte alls säkert att ni upplever lika stor avvikelse när ni summerar på årsbasis.  Kontrollera också så att mätaren inte rör sig under natten när ni inte använder något vatten genom… Läs merUtbyte av gamla vattenmätare – Allmän information gällande bytet till nya vattenmätaren

Välkomna till samfällighetens städdag

När: 23 april kl. 09:00 – 13:00Var: Samling vid Hus 15 (Mandelblomstigen 28A) Äntligen är våren på ingång. Själv om det har varit en del snöfall på senaste så ska det bli varmare och ljusare framöver. Vi i styrelsen samt andra funktionärer i samfälligheten bjuder in till vårens städdag 23 april klockan 09:00. Vi möts upp vid hus 15 på adressen Mandelblomstigen 28A kl 09:00 för att gå genom dom olika arbetsområden. När man är klara så hjälps vi åt så att vi alla blir klara vid 13-tiden. Kaffe och kex kommer serveras klockan 09:00 vid hus 15.Klockan 13 är det dags för gemensam korvgrillning. Ta gärna också tillfället i akt att prata med oss i styrelsen samt våra funktionärer. Väl mött med förhoppningar om en god uppslutning, vackert väder och ett gott humör! Styrelsen för Finnsta 1 Samfällighetsförening

Nya styrelsens första möte – arbetsmöte

Idag hade den nya styrelsen sitt första arbetsmöte efter konstituerande styrelsemöte. Mötet var ett arbetsmöte, ej protokollfört då det ej är ett formellt styrelsemöte och inga formella beslut togs rörande förvaltningen, för att gå igenom med den nya ordföranden, Per Olav Eidsvoll, arbetsrutiner för styrelsens förvaltning och förberedelser inför det första styrelsemötet den 6:e april.Det var ett mycket trevligt möte och vi i styrelsen som har bott i området länge hade möjlighet att få mycket intryck och upplevelser på förslag och förbättringar från vår nya ordförande Per Olav som flyttade in i området i november 2021.

Byte av vattenmätare – Påminnelse

Styrelsen vill påminna om det kommande arbetet nästa vecka med byte av vattenmätaren för hushållsvatten i din fastighet. Samtliga fastighetsägare har under eftermiddagen fått en skriftlig påminnelse i sin fastighetsbox/postbox med samma information som följer nedan. Techem IMD-system har fått i uppdrag att byta vattenmätarna i alla medlems fastigheter.Arbetet innebär att Techem IMD-system behöver få tillgång till bostaden enligt nedan schema: Onsdag 30 mars13.00 – 17.00, Gullvivestigen 2 – 2415.00 – 19.00, Gullvivestigen 26 – 50 Torsdag 31 mars08.00 – 12.00, Mandelblomstigen 2 – 2412.00 – 16.00, Mandelblomstigen 26 – 4215.00 – 19.00, Kattfotstigen 2 – 24 Fredag 1 april08.00 – 12.00, Kattfotstigen 26 – 56 Bytet innebär att vattnet kommer vara avstängt en kort stund. Techem IMD-system har tyvärr ingen möjlighet att boka mer specifika tider. Vänligen lämna nycklar till en granne om ni inte har möjlighet att vara hemma. Mätaren sitter efter avstängningsventilen där vattnet kommer in i ert hus. Vänligen plocka undan framför och på golvet runt omkring så att där är gott om plats att arbeta och så att där inte står något som är känsligt för vatten på golvet bredvid. Om det är någonting du som fastighetsägare behöver informera Techem IMD-system om eller om du… Läs merByte av vattenmätare – Påminnelse