Årsstämma och motion från medlem

Vi i styrelsen vill påminna våra medlemmar om att årsstämman för räkenskapsåret 2023 kommer att ske i slutet av januari 2024 vilket innebär att om du som medlem vill skicka in en motion till stämman så måste den vara styrelsen tillhanda senast sista november 2023. Motionen ska vara skriftlig och det ska framgå tydligt på motionen vem som har skickat in den.Motionen kan antingen lämnas i styrelsens postbox vid M28A eller via vårt kontaktformulär på hemsidan. MvhStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Nytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a juli 2023

Styrelsen har tecknat ett nytt 3-årigt fastprisavtal med Fortum för samfällighetens gemensamma elförbrukning. Styrelsen har valt att fortsätta med ett fastprisavtal i tre år till med tanke på den rådande osäkerheten på elmarknaden och det ekonomiska läget i sverige. Nya priset from. 1:a juli 2023 Det nya priset för samfällighetens gemensamma elförbrukning inklusive elförbrukning i garage blir 2,04 kr inkl.moms per kWh. Det är en sänkning med 53% mot nuvarande priset på 4,32 kr inkl.moms per kWh. Vår nätägare, E.ON, har bestämt att sänka elöverföringsavgiften from. 1:a juli 2023 till och med 31:a december 2023 från 14,84 öre exkl.moms per kWh till 7,88 öre exkl.moms per kWh som också påverkar priset. Denna sänkning är inräknat i det nya priset.Om E.ON höjer elöverföringsavgiften efter 31/12-2023 så kommer vi behöva justera priset och då återkommer vi med vad det nya priset blir om/när E.ON informerar oss om detta. Det nya fasta priset på 2,04 kr per kWh inkl.moms består av följande kostnader:Fortum – Elförbrukning: 115,72 öreE.ON – Elöverföringsavgift: 7,88 öreE.ON – Energiskatt: 39,20 öreMoms 25%: 41 öre Johan SkånbergKassör, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Uppdaterade stadgar from. 2023-04-19

De uppdaterade stadgar som samfällighetens medlemmar beslutade om att godkänna på årsstämman 2023-03-25 har nu blivit registrerade av Lantmäteriet och införda i samfällighetsregistret och därmed så är det dessa stadgar som nu gäller för vår samfällighetsförening inklusive den viktiga ändringen gällande när styrelsen skall kalla till årsstämma vilket nu är senast sista januari. Ni hittar de uppdaterade stadgar på sidan nedan på vår hemsida:https://www.finnsta1.se/stadgar-och-anlaggningsbeslut/ MvhJohan SkånbergKassör, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Protokoll från årsstämman och konstituerande styrelsemöte

Nu finns protokollet från årsstämman 2023-03-25 upplagt på vår hemsida. Nedan är en länk till sidan för stämman där du finner protokollet samt röstlängden. Årsstämma 2023 Protokollet från det konstituerande styrelsemötet 2023-03-25 är också upplagt som du som vanligt hittar på sidan styrelsemötesprotokoll som du kommer åt genom att logga in som medlem på hemsidan. StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Nytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a februari 2023

Styrelsen har tecknat ett nytt 1-års fast elprisavtal med Fortum för samfällighetens gemensamma elförbrukning. Styrelsen har valt att fortsätta med ett fastprisavtal i ett år till med tanke på den rådande osäkerheten på elmarknaden. En till anledning varför vi i styrelsen måste ha ett fastprisavtal är att vi får leverantörsfakturan varje månad från Fortum som vi måste betala men vi fakturerar medlemmarna för denna kostnad endast var tredje månad.Därmed så ligger styrelsen ute med pengar i två månader innan vi kan täcka kostnaden med en intäkt från medlemmarna. För att vi ska begränsa denna risk så vill vi ha ett fast pris som inte fluktuerar och det underlättar också för vår fakturering då vi annars måste ändra priset vid varje medlemsfakturering. Nya priset from. 1:a februari 2023 Det nya priset för samfällighetens gemensamma elförbrukning inklusive elförbrukning i garage blir 4,30 kr inkl.moms per kWh. Vår nätägare, E.ON, har också höjt elöverföringsavgiften from. 1:a januari 2023 från 11,92 öre exkl.moms till 14,84 öre exkl.moms som också påverkar priset. Energiskatten har också höjts from. 1:a januari 2023 från 36 öre exkl.moms till 39,20 öre exkl.moms vilket också påverkar priset. Det fasta priset på 4,30 kr per kWh består av följande kostnader:Fortum –… Läs merNytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a februari 2023

Välkomna till samfällighetens städdag 12 november kl. 09:00-13:00

Vi i styrelsen samt andra funktionärer i samfälligheten bjuder in till höstens städdag 12 november klockan 09.00.   Vi möts upp vid hus 15 på adressen Mandelblomstigen 28A kl 09:00 för att gå genom dom olika arbetsområden.  När man är klara så hjälps vi åt så att vi alla blir klara vid 13-tiden.   Kaffe och kex kommer serveras klockan 09.00 vid hus 15.  Klockan 13 är det dags för gemensam korvgrillning.   Ta gärna också tillfället i akt att prata med oss i styrelsen samt våra funktionärer.   Väl mött med förhoppningar om en god uppslutning, vackert väder och ett gott humör!   Styrelsen för Finnsta 1 Samfällighetsförening