Styrelsen önskar God Jul & Gott Nytt År

Vi i styrelsen vill tacka våra medlemmar för ert tålamod och förtroende för styrelsen trots alla utmaningar som detta året har inneburit med COVID-19 pandemi som har gjort att styrelsen har fått varit väldigt kreativa för att kunna genomdriva och förvalta samfälligheten och även i vår ständiga strävan för förbättringsåtgärder för oss alla i samfälligheten som vi hoppas att ni också tar del av.

Vi önskar alla våra medlemmar God Jul & Gott Nytt År!

Styrelsen
Finnsta 1 Samfällighetsförening