Viktig information om inrapportering av förbrukning av hushållsvatten och elmätare i garage!

I det pågående arbetet med att modernisera samfällighetens förvaltning, kommer styrelsen att övergå till digital inrapportering av hushållsvatten och el i garage (elmätare) via samfällighetens hemsida, www.finnsta1.se.

Styrelsen har skapat ett medlemssystem på hemsidan där man som medlem kan logga in och rapportera in sin avläsning av mätarställning för hushållsvatten och elmätare i garage kvartalsvis.
Medlemssystemet kommer också att användas till andra funktioner också framöver som tex. bokning av vår samlingslokal.

Detta system kommer att tas i bruk i kvartal 2 2022 och i god tid innan dess kommer du som medlem att få information i din brevlåda hur du registrerar dig som medlem och rapporterar in förbrukningen. Kvartal 1 2022 kommer således att debiteras med samma kostnad för hushållsvatten och elmätare som tidigare kvartal för räkenskapsåret 2021.
Innan vi går över till det nya systemet så behöver vi dock ha en sista avläsning ”manuellt” som du rapporterar in med hjälp av formuläret på nästa sida.

Varför genomförs förändringen och när börjar den gälla?

Samfälligheten tar en oerhört stor finansiell risk med att rapportera in förbrukning för el och vatten en gång per år som sedan debiteras ett år i efterskott. Elpriserna på elmarknaden är oerhört instabila för en längre tid framöver och således för att minimera risken att samfälligheten har större kostnader för elförbrukning än vad vi får in i form av debitering till våra medlemmar så måste vi genomföra denna ändring. Vi vill också underlätta inrapporteringen genom att erbjuda en digital möjlighet att rapportera in och då vi går över till inrapportering kvartalsvis så underlättar det även för debiteringen. Vi kommer också kunna specificera på fakturan antal kWh och m3 som har förbrukats och vad kostnaden per enhet är.
Styrelsen undersöker också en förnyelse av vattenmätare i fastigheterna och elmätare i garage till sådana mätare som kan fjärr avläsas digitalt vilket gör att debiteringen blir mer rättvis och dessutom mer exakt då avläsning kan ske närsomhelst och kräver ingen insats från medlemmarna i form av inrapportering. Styrelsen återkommer om detta.

Vad behöver jag göra?

I din brevlåda så ligger ett formulär från styrelsen där du behöver rapportera in din förbrukning av hushållsvatten och elmätare i garage för 2021. Fyll i formuläret och posta det i samfällighetens brevlåda, Mandelblomstigen 28A (Hus 15) senast fredag 31 december 2021!


Styrelsen
Finnsta 1 Samfällighetsförening