Driftstörning i Telias TV, Internet och telefonitjänst – Uppdaterad information

Jag har idag varit i kontakt med Telia samt med de fastighetsägare som igår och idag har rapporterat in störningar till vår IT-förvaltning. De problem som har uppstått med störningarna på Internet, TV-tjänst/box och fast telefoni/bredbandstelefoni beror på problem med routern i medlemsfastigheten.
I samtliga fall förutom ett där det upplevs störningar så har fastighetsägarna haft den gamla routern som delades ut av samfälligheten när samfälligheten driftsättade Telia kollektivt avtal för snart 10 år sedan.

Telias och samfällighetens IT-förvaltning rekommendation på lösning av de tekniska problemen (som är konstaterade vara relaterade till routern) är att antingen göra en factory reset av routern (se länk nedan) eller att byta ut den befintliga routern till den nya routern som kommer att delas ut i helgen.

OBS! Om man gör en factory reset så återställs Wifi/trådlösa nätverk inställningarna till de uppgifter som står på etiketten på baksidan av routern vilket är viktigt att känna till!

Eftersom samfälligheten kommer att dela ut en ny router och Tv-box på Lördag 15/5 och Söndag 16/5 10.00 -17.00 så är vår rekommendation att de fastighetsägare som INTE har störningar i tjänsterna avvaktar tills i helgen då ny router och TV-box kommer att delas ut.


För de fastighetsägare som har rapporterat in till samfällighetens IT-förvaltning störningar på Internet, TV-box eller bredbandstelefoni så kommer jag att finnas tillgänglig i eftermiddag och ikväll (1 timme på eftermiddagen och 1 timme på kvällen) för utdelning av ny bredbandsrouter och TV-box.
OBS! Detta gäller ENDAST de fastighetsägare som har rapporterat in störningar på Internet, TV och bredbandstelefoni då vi inte är bemannade för att ta hand om fler än de fåtal fastighetsägare som har kraftiga störningar tyvärr. Jag kommer att kontakta dessa fastighetsägare separat per mejl.


Nedan finner du en länk från Telia som instruerar hur du återställer routern till fabriksinställningarna.
OBS! Efter att du har återställt så kommer det trådlösa nätverksinställningarna återställa till det nätverksnamn och lösenord som är står tryckt på etiketten på baksidan av routern.
https://www.telia.se/privat/support/info/fabriksaterstall-wifi-router

Om du har fortsatta problem med de kollektiva tjänsterna i vårt Telia kollektiva avtal som ingår i samfällighetsavgiften (Internet, TV och bredbandstelefoni) trots byte till ny router och TV-box eller efter återställning av routern till fabriksinställningarna så hänvisar vi till Telia support för kollektiva avtal enligt nedan:

Telefonnummer: 020-20 20 70
Öppettider:
Vardagar 08.00 – 19.00
Lördagar 10.00 – 18.00

Johan Skånberg
IT-förvaltningen
Finnsta 1 Samfällighetsförening