Viktig information om medlemssystem på hemsidan

I det pågående arbetet med att modernisera samfällighetens förvaltning, kommer styrelsen att övergå till digital inrapportering av el i garage (elmätare) via samfällighetens hemsida, www.finnsta1.se. Styrelsen har skapat ett medlems system på hemsidan där man som medlem loggar in och rapporterar in sin avläsning av mätarställning för elmätare i garage kvartalsvis.

Medlems systemet kommer också att användas till andra funktioner såsom bokning av vår samlingslokal. Som vi tidigare har meddelat kommer vi dock INTE att behöva avläsning av förbrukning för elmätare i garage förrän 2:a juli (dvs för kvartal 2) eftersom kostnaden för kvartal 1 ligger kvar enligt nuvarande debiteringslängd som kommer att uppdateras efter årsmötet.

Varför genomförs förändringen och när börjar den gälla?

Samfällighetens förvaltning har dels att krav enligt samfällighetslagen att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister, dels behöver vi öka frekvensen av inrapportering av elmätare i garage som tidigare meddelats i utskick i era brevlådor och på hemsidan 2021-12-17. Dessa två skäl är huvudorsaken till att vi nu skapar ett medlems system.
Systemet tas i bruk 2022-03-07 och samtliga fastighetsägare måste ha registrerat sig som användare i systemet senast 2022-06-01.

Vad behöver jag göra?

Du måste registrera dig som användare i systemet. Nedan följer instruktioner hur du går tillväga:

  • Gå in på vår hemsida, www.finnsta1.se, och på den högra sidan på förstasidan under rubriken ”Medlemsinloggning” så klickar du på ”Registrera” knappen. Det är också här som du sedan loggar in i systemet.
  • I registreringsformuläret så måste du ange din unika medlemskod. I din fastighetsbox så har vi delat ut samma information som finns på den här sidan och på det pappret så finner du din medlemskod.

Vid frågor kring medlemssystemet så kontakta IT-förvaltningen på itforvaltning@finnsta1.se

Styrelsen för Finnsta 1 Samfällighetsförening