Valberedningens förslag på styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer till årsstämma 2022-03-23

Nu har valberedningen lämnat sitt förslag på styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer till årsstämman på Onsdag 23/3. Du kan ladda ner och skriva ut pdf filen nedan.
Filen finns också på webbsidan där samtliga årsstämmohandlingar finns.