Anticimex har satt ut betesstationer med råttgift

Hej alla,

Styrelsen har fått in uppgifter från flera medlemmar gällande råttor i området.
Idag har Anticimex satt ut 6 stk betesstationer med råttgift. Dom sitter runt garagen.

Dom vill at alla medlemmar som har sett råttor på sin tomt ta kontakt med sitt försäkringsbolag så att man kan sätta upp flera fällor. Samfälligheten ansvarar enbart för dom gemensamma ytorna.

En annan punkt dom meddelade är att vi måste ta bort all “mat” för råttorna. Särskilt gäller detta fallfrukt, skräp, matrester, kompost med matavfall. För att dessa fällor ska hjälpa måste alla hjälpa till att hålla området rent och snyggt, och särskilt ta hand om sina egna tomter.