Lås på våra matavfallsmoloker

Hej alla medlemmar,

Som ni vet har det varit problem med att personer kastar fel saker i våra moloker för matavfall. Som ett led i detta har vi nu installerat lås på dessa. Ni använder samma nyckel som den för restavfall.

Mvh Styrelsen