Nytt pris för elförbrukning i garage from. 1:a juli 2023

Styrelsen har tecknat ett nytt 3-årigt fastprisavtal med Fortum för samfällighetens gemensamma elförbrukning. Styrelsen har valt att fortsätta med ett fastprisavtal i tre år till med tanke på den rådande osäkerheten på elmarknaden och det ekonomiska läget i sverige.

Nya priset from. 1:a juli 2023

Det nya priset för samfällighetens gemensamma elförbrukning inklusive elförbrukning i garage blir 2,04 kr inkl.moms per kWh. Det är en sänkning med 53% mot nuvarande priset på 4,32 kr inkl.moms per kWh.

Vår nätägare, E.ON, har bestämt att sänka elöverföringsavgiften from. 1:a juli 2023 till och med 31:a december 2023 från 14,84 öre exkl.moms per kWh till 7,88 öre exkl.moms per kWh som också påverkar priset. Denna sänkning är inräknat i det nya priset.
Om E.ON höjer elöverföringsavgiften efter 31/12-2023 så kommer vi behöva justera priset och då återkommer vi med vad det nya priset blir om/när E.ON informerar oss om detta.

Det nya fasta priset på 2,04 kr per kWh inkl.moms består av följande kostnader:
Fortum – Elförbrukning: 115,72 öre
E.ON – Elöverföringsavgift: 7,88 öre
E.ON – Energiskatt: 39,20 öre
Moms 25%: 41 öre

Johan Skånberg
Kassör, Styrelsen
Finnsta 1 Samfällighetsförening