Lansering av samfällighetens hemsida

Idag är det en speciell dag i samfällighetens historia. Idag har samfälligheten äntligen en hemsida som ersätter huspärmen som har fyllt en viktig funktion för nya och befintliga medlemmar i samfälligheten under många år. Styrelsen hoppas att hemsidan skall vara minst lika bra som huspärmen men även kunna erbjuda nya möjligheter. Hemsidan är inte helt klar ännu men innehåller samma information som finns i huspärmen samt givetvis ytterligare information som har tillkommit sedan den senaste versionen av huspärmen togs fram av styrelsen 2015. Hemsidan riktar sig till medlemmarna av samfälligheten men givetvis även till blivande nya medlemmar i samfälligheten. Styrelsen har jobbat under cirka sex månaders tid med att förbereda lansering av samfällighetens hemsida men för att kunna lansera hemsidan så krävdes det en förändringar av stadgarna. Styrelsen framlade ett förslag på nya stadgar som möjliggjorde en hemsida på årsstämman den 31:a mars 2021 och förslaget godtogs av en majoritet av medlemmarna. Sedan måste de nya stadgarna godkännas och registreras av Lantmäteriet innan de kan tas i bruk vilket skedde den nionde april 2021. I och med detta så kunde hemsidan lanseras. Jag hoppas att hemsidan kommer att underlätta för medlemmarna och styrelsen att nå ut med information och möjliggöra… Läs merLansering av samfällighetens hemsida