UPPGRADERING AV INTERNET, TV & FAST TELEFONI

Som tidigare har informerats så uppgraderar styrelsen samfällighetens Internet, TV & fast telefonitjänst som levereras av Telia. Detta arbete har nu kommit till den fas som berör samtliga fastighetsägare i området. Tidsplan och de olika stegen beskrivs nedan samt vad alla fastighetsägare behöver förbereda för att arbetet skall kunna genomföras. Arbetet utförs av vår servicepartner Eltel Networks. Arbetet kommer INTE att påverka befintlig Internet, TV och telefonitjänst annat än ett kort avbrott i tjänsterna när teknikerna utför sitt arbete. När arbetet är slutfört så kommer tjänsterna att fungera som vanligt igen. Mer detaljer finns nedan:

STEG 1 – BYTE AV MEDIAKONVERTERARE (Obs! Tiderna är ungefärliga):
När nedanstående arbete utförs så kommer det vara ett kort avbrott för respektive fastighetsägare när mediakonverteraren byts. När arbetet är klart så kommer tjänsterna fungera som vanligt igen.

Måndag 3:e Maj – Gullvivestigen
09.00 – 11.00, Gullvivestigen 2 – 24
12.00 – 16.00, Gullvivestigen 26 – 50


Tisdag 4:e Maj – Mandelblomstigen
09.00 – 11.00, Mandelblomstigen 2 – 24
12.00 – 16.00, Mandelblomstigen 26 – 42

Onsdag 5:e Maj – Kattfotstigen
09.00 – 11.00, Kattfotstigen 2 – 24
12.00 – 17.00, Kattfotstigen 26 – 56


Vad innebär det för dig och vad behöver du förbereda ?

  • Du måste vara hemma och öppna upp för teknikern så att denne kan utföra sitt arbete den dag & tidsperiod som är listad ovan för din fastighet. OBS! Tiderna är ungefärliga.
  • Utrymmet där mediakonverteraren finns (den lilla boxen som finns på bottenvåningen som routern är inkopplad till) måste vara fritt från möbler och dylikt som kan hindra teknikerns arbete. Mediakonverteraren får inte heller vara inbyggd så att den inte går att lossa och byta ut.
    OBS! Den nya mediakonverteraren är högre och tar mer plats på väggen än den gamla
  • Teknikern har endast möjlighet att utföra detta arbete under den tid som tekniker är i fastigheten och har tyvärr inte tid att svara på andra frågor rörande tjänsten.
Ovan är en bild på den befintliga mediakonverteraren och den nya mediakonverteraren


STEG 2 – UPPGRADERING AV TJÄNSTEN


Måndag 10:e Maj, 11.00 – 15.00
OBS !
Ett avbrott för samtliga fastighetsägare, för Internet, TV och fast telefoni, kommer att pågå under tiden arbetet utförs.
När arbetet är klart så kommer tjänsterna fungera som vanligt.

STEG 3 – ÅTERLÄMNING OCH UTLÄMNING AV BREDBANDSROUTER OCH TV-BOX
Nedanstående dagar och tider finns det representanter från styrelsen tillgängliga i Samlingslokalen, Mandelblomstigen 28A, för återlämning och utlämning av din lånade utrustning:

Lördag 15:e maj, 10.00 – 17.00
Söndag 16:e maj, 10.00 – 17.00

OBS ! För att de nya tjänsterna skall fungera så MÅSTE samtliga fastighetsägare återlämna den gamla bredbandsroutern och en TV-box till samfällighetens IT-förvaltning, samt kvittera ut ny utrustning.

From. Måndagen den 17:e maj så kommer Telia och samfällighetens IT-förvaltning endast att ge support på tjänsterna om fastighetsägaren har kopplat in den nya utkvitterade bredbandsroutern
. Om du har flera TV-boxar så kan du behålla övriga TV-boxar då de kommer att fortsätta att fungera som förut. Du skall återlämna din nuvarande bredbandsrouter oavsett hur gammal eller ny den är. Se till att du tar med dig samtliga sladdar, nätadapter fjärrkontrollen till TV-boxen. För installation av ny utrustning läs medföljande kom-i-gång guide. Du kan också ladda ner guiden från vår hemsida.

Bredbandsroutern, TV-boxen och mediakonverteraren ägs av samfälligheten och du kommer att få skriva på ett låneavtal när du hämtar ut den nya bredbandsroutern och TV-boxen (mediakonverteraren installeras i din fastighet 3-6 maj). Du får låna utrustningen så länge som du är medlem i samfällighetsföreningen.
För att säkerställa att behöriga medlemmar hämtar ut utrustningen så kommer vi att genomföra en kontroll av legitimation. Om du agerar ombud för en granne så finns det en fullmakt att ladda ner och skriva ut från hemsidan. Det är därför viktigt att du tar med din legitimation och om du är ombud så tar du med bådas. Endast myndiga personer kan kvittera ut utrustning!

För att konfigurera ditt trådlösa nätverk med den nya bredbandsroutern så måste du ladda ner och installera Telia Smart Wifi-appen i din Android eller iPhone mobiltelefon. Nedan har du en länk till appen samt mer information:

Telia Smart Wifi-appen

Innan du lämnar in din TV-box så läs igenom instruktionen nedan: