E.ON byter ut samfällighetens gemensamma elmätare

E.ON kommer att byta ut de elmätare som samfälligheten ansvarar för som försörjer våra garage med el samt vår samlingslokal, Mandelblomstigen 28A, och vår servicebyggnad Mandelblomstigen 8A.Bytet tar ca 30 minuter och under den tiden kommer strömmen att vara avstängd.Tyvärr så får vi inte mer detaljerad information än den information som finns nedan vad gäller datum & tider så var uppmärksam på om strömmen plötsligt skulle stängas av eller vara avstängd under en tid så vet du varför. GaragenDe fyra elmätarna som vi har som försörjer garagen med el byts ut mellan 21/11 – 28/11, mellan 07.00 – 18.00. Samlingslokalen (Mandelblomstigen 28A) samt servicebyggnaden (Mandelblomstigen 8A)De två elmätarna som vi har som försörjer våra två servicebyggnader med el byts ut tisdag 21/11 mellan 14.00 – 16.30.OBS! När elmätaren på Mandelblomstigen 8A är avstängd under bytet så kommer Internet, TV och fast telefoni INTE fungera Jag kommer att skapa nya inlägg på hemsidan när jag har fått information från E.ON om att respektive elmätare har blivit bytt. Johan SkånbergIT-ansvarig, StyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening

Rapport från höst städdagen 2023-11-18

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla deltagande medlemmar för en fantastiskt bra insats på städdagen idag där vi kämpade i timmar med att kratta löv, fixa lekplatser och övriga punkter på dagens arbetslista. När arbetet var slutfört så följde traditionsenlig korvgrillning. Tack för idag och vi hoppas få se så många medlemmar som möjligt på årets stämma som går av stapeln i slutet av januari 2024 (kallelsen kommer skriftligen senast två veckor innan stämman i era brevlådor). Styrelsen genom kassören Johan SkånbergFinnsta 1 Samfällighetsförening

Anticimex har satt ut betesstationer med råttgift

Hej alla, Styrelsen har fått in uppgifter från flera medlemmar gällande råttor i området. Idag har Anticimex satt ut 6 stk betesstationer med råttgift. Dom sitter runt garagen. Dom vill at alla medlemmar som har sett råttor på sin tomt ta kontakt med sitt försäkringsbolag så att man kan sätta upp flera fällor. Samfälligheten ansvarar enbart för dom gemensamma ytorna. En annan punkt dom meddelade är att vi måste ta bort all “mat” för råttorna. Särskilt gäller detta fallfrukt, skräp, matrester, kompost med matavfall. För att dessa fällor ska hjälpa måste alla hjälpa till att hålla området rent och snyggt, och särskilt ta hand om sina egna tomter.

Städdag 18 november

Nu är hösten här, och det betyder att det är dags för årets sista städdag.   Vi i styrelsen samt andra funktionärer i samfälligheten bjuder in till höstens städdag lördag 18 november klockan 0900.   Vi möts upp vid hus 15 på adressen Mandelblomstigen 28A kl 09:00 för att gå genom dom olika arbetsområden.  När man är klara så hjälps vi åt så att vi alla blir klara vid 13-tiden.   Kaffe och kex kommer serveras klockan 0900 vid hus 15.  Klockan 13 är det dags för gemensam korvgrillning.   Ta gärna också tillfället i akt att prata med oss i styrelsen samt våra funktionärer.   Väl mött med förhoppningar om en god uppslutning, bra väder och ett gott humör!   Styrelsen för Finnsta-1 Samfällighetsförening 

Sophantering

Som flera av er har märkt så är ena containeren för matavfall full. Vi har pratat med kommunen som meddelar att den inte kunde tömmas då en splint har gått av. Tyvärr har inte kommunen meddelat oss för nu. Vi har nu beställt reperation som kommer göras på måndag. Det finns plats i den andra containeren för matavfall så vi får använda den tills det är löst. Förhoppningsvis är detta löst senast tisdag nästa vecka. En annan sak vi har sett är att några har fyllt containaren som nu är full med fallfrukt. Detta ska inte kastas där, men lämnas in på en återvinning, till exempel Skällsta. Vänligen respektera detta. Mvh Styrelsen

Årsstämma och motion från medlem

Vi i styrelsen vill påminna våra medlemmar om att årsstämman för räkenskapsåret 2023 kommer att ske i slutet av januari 2024 vilket innebär att om du som medlem vill skicka in en motion till stämman så måste den vara styrelsen tillhanda senast sista november 2023. Motionen ska vara skriftlig och det ska framgå tydligt på motionen vem som har skickat in den.Motionen kan antingen lämnas i styrelsens postbox vid M28A eller via vårt kontaktformulär på hemsidan. MvhStyrelsenFinnsta 1 Samfällighetsförening